Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROUnię?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Badania opryskiwaczy

Główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przypomina, że 1 stycznia 2021 r., po siedmioletnim vacatio legis, nastąpiła zmiana wymagań dotyczących prowadzenia badań potwierdzających sprawność techniczną opryskiwaczy polowych.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa z 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, od 2021 r.: 

- w opryskiwaczach ciągnikowych lub samobieżnych polowych innych niż dozujące ciecz użytkową w pasach lub rzędach nie przeprowadza się sprawdzenia dystrybucji cieczy przez dokonanie jednoczesnego pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy zainstalowanych na belce polowej opryskiwacza albo – po ich demontażu – z belki polowej opryskiwacza; 

- zmieniły się wymagania techniczne dla ręcznego i elektronicznego stołu rowkowego do sprawdzania rozkładu poprzecznego cieczy (wymagania określone są w załączniku nr 2 do rozporządzenia). 

W związku z tym, od tego roku prowadzenie badań opryskiwaczy polowych możliwe jest wyłącznie przez jednostki, które dostosowały się do nowych wymagań.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze