Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROUnię?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Monitorowany skup mleka

Od tego roku zwiększa się zakres danych, o których podmioty skupujące mleko krowie od rolników muszą informować dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Chodzi m.in. o zawartość tłuszczu i białka w mleku. Raport trzeba składać co miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca. Po raz pierwszy podmioty, tj. mleczarnie i inne firmy skupujące, powinny przesłać go do KOWR do 15 lutego 2021 r.

Jak informuje KOWR, nowy zakres informacji będzie dotyczył ilości skupionego surowego mleka krowiego, w tym mleka ekologicznego (w kilogramach o rzeczywistej zawartości tłuszczu); zawartości tłuszczu w surowym mleku (jako procent masy produktu); zawartości białka w surowym mleku krowim (jako procent masy produktu) oraz ilości ekologicznego surowego mleka krowiego (w kilogramach przy rzeczywistej zawartości tłuszczu). Takimi danymi dysponują już podmioty skupujące mleko, które systematycznie badają przywożony surowiec. Dotychczas nie było potrzeby ich podawania, jednak nowe przepisy UE wymagają ich ujawnienia. Celem zmiany jest lepsze monitorowanie unijnego rynku mleka, gdyż dane ze wszystkich krajów członkowskich trafią do Komisji Europejskiej.

KOWR przypomina, że dostarczanie informacji miesięcznej dotyczącej mleka jest obowiązkowe. Za niewykonanie tego obowiązku grożą kary pieniężne. Nowy formularz „Informacji miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego” znajduje się na stronie KOWR, w zakładce https://www.kowr.gov.pl/interwencja/mleko-i-przetwory-mleczne

W prowadzonym przez KOWR rejestrze podmiotów skupujących mleko jest 305 firm, z czego 80 proc. to mleczarnie.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze