Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROUnię?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Większa pomoc na zalesianie

Zwiększenie z 20 do 40 ha powierzchni gruntów, do której można ubiegać o pomoc na zalesianie w całym okresie programowania 2014-20 zakłada projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego PROW 2014-20, przygotowany przez ministra rolnictwa.

Dokument trafił do prac rządowych i jest w trakcie opiniowania. Zwiększenie limitu areału umożliwi beneficjentom, którzy uczestniczyli już w poddziałaniu zalesieniowym ubieganie się o pomoc do nowych powierzchni. Zmiana związana jest z dwuletnim okresem przejściowym między PROW na lata 2014-20, a przyszłym okresem programowania.

W uzasadnieniu zaznaczono, że Europejski Zielony Ład wskazuje, iż aby Unia Europejska mogła osiągnąć neutralność klimatyczną i zdrowe środowisko naturalne, należy poprawić jakość obszarów leśnych i zwiększyć ich powierzchnię. Zaproponowana zmiana, która może dotyczyć ok. 2 tys. rolników, będzie więc wpływać na zwiększenie lesistości kraju. Rozporządzenie ma wejść w życie 15 marca, a więc z dniem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w roku 2021 r.

Resort rolnictwa przygotował także projekt rozporządzenia dotyczący poprzedniego okresu programowania – lat 2007-13. Chodzi o dostosowanie krajowych przepisów do rozporządzenie wykonawczego KE. W tym rozporządzeniu zostały usunięte przepisy ustanawiające ostateczny termin zgłaszania zmian do wniosku o przyznanie płatności. W związku z tym kraje członkowskie same muszą określić taki termin. Resort proponuje, by zgłoszenia zmian we wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie było dokonywane w terminie określonym do dokonywania zgłoszeń zmian wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, tj. do 31 maja. Rozwiązanie to obejmie ok. 9 tys. rolników.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze