Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
W jakim stanie są oziminy na Twoim polu?
 
Dobrym
Złym
Trudno powiedzieć


Prawo
Kotlet z paszportem

Żywność bez tajemnic i pełna informacja dla konsumentów to cel paszportyzacji polskiej żywności. Już wkrótce ruszy pilotaż w odniesieniu do rynków ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny – podało ministerstwo rolnictwa.

– Chcemy, aby konsument miał zapewnioną wiarygodną informację o żywności na każdym etapie produkcji. Aby zdawał sobie sprawę z tego skąd pochodzi żywność, jakim procesom przetwórczym została poddana, a także gdzie była składowana i w końcu jak trafiła na półkę sklepową – podkreślał minister rolnictwa Grzegorz Puda przedstawiając projekt 28 stycznia.

Podpisanie listu intencyjnego na rzecz realizacji projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności było niezbędnym etapem do wdrożenia pilotażu. List podpisali: pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech Justyna Orłowska, minister rolnictwa Grzegorz Puda, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Wojciech Kędzia, główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka, zastępca głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Magdalena Świderska, główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska, główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka oraz główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur.

Do głównych przyczyn zapotrzebowania na wdrożenie systemu śledzącego informacje o produktach żywnościowych zaliczyć można: rosnące zapotrzebowanie na szybko i łatwo dostępne informacje o produktach żywnościowych, ich pochodzeniu, przetwarzaniu i drodze od producenta do konsumenta; spadające zaufanie do finalnego produktu żywnościowego; malejącą przejrzystość w łańcuchach dostaw żywności; rosnącą liczbę podmiotów zaangażowanych w łańcuchy dostaw; pojawiające się przypadki zanieczyszczeń i skażenia żywności; wysokie koszty i nieskuteczność systemów opartych na papierowych zapisach i tradycyjnych rozwiązaniach IT; wysoką podatność na błędy, oszustwa i korupcję; wielość konkurencyjnych organizacji wydających certyfikaty i związane z tym ryzyko nadużyć.

Prace nad projektem zapoczątkowała zorganizowana w 2020 r. konferencja, w której wzięło udział ok. 150 uczestników z kraju i zagranicy, w tym przedstawiciele producentów rolnych, eksperci od marketingu, dostawcy technologii oraz przedstawiciele administracji. Podczas konferencji zaprezentowano koncepcje i możliwość stworzenia lub wykorzystania już istniejących rozwiązań w zakresie identyfikacji żywności. Prowadzone były także warsztaty z uczestnikami łańcucha dostaw na rynkach wołowiny i ziemniaka, a także warsztaty z dostawcami technologii, instytucjami administracji publicznej odpowiedzialnej za proces kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności oraz pozostałymi interesariuszami projektu.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze