Narodowy Holding Spożywczy coraz bliżej

2021-05-21

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą przekształceń własnościowych w przemyśle cukrowniczym. Ustawa ma na celu ustanowienie podstawy prawnej do objęcia przez Skarb Państwa akcji nowych emisji Krajowej Spółki Cukrowej, do których będzie przysługiwało prawo głosu.

Kancelaria Prezydenta RP zwraca uwagę, że „wprowadzana zmiana jest niezbędna” do skutecznego przeprowadzenia procesu konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej do projektów strategicznych określonych w „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”.

Konsolidacja od strony prawnej będzie polegała na podwyższeniu kapitału zakładowego KSC, który zostanie pokryty przez Skarb Państwa aportem w postaci posiadanych przez państwo udziałów jednoosobowych spółek z branży rolno-spożywczej. Planowana konsolidacja wymaga zapewnienia akcjonariuszowi, który ma wnieść znaczące środki w postaci mienia państwowego (posiadanych przez Skarb Państwa udziałów w spółkach prawa handlowego) – a zatem ponosić będzie również znaczące ryzyko gospodarcze, prawa współdecydowania o losach spółki proporcjonalnego do jego zaangażowania kapitałowego.

W obecnym brzmieniu zmieniany artykuł stanowi, iż akcje nowych emisji mogą obejmować wyłącznie plantatorzy buraków cukrowych związani umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukrową lub pracownicy KSC, lub mogą być nabyte przez inne osoby wyłącznie w formie akcji z wyłączonym prawem głosu. Wprowadzona nowelą zmiana stanowi, iż akcje nowych emisji Krajowej Spółki Cukrowej mogą obejmować wyłącznie Skarb Państwa, plantatorzy buraków cukrowych związani umowami kontraktacji buraków cukrowych z KSC lub pracownicy Krajowej Spółki Cukrowej, lub mogą być objęte przez inne osoby wyłącznie w formie akcji z wyłączonym prawem głosu. Dzięki wprowadzanym rozwiązaniom, podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji z prawem głosu – wpływającymi na działalność spółki – będą plantatorzy i pracownicy oraz Skarb Państwa.

Urzędnicy zwracają uwagę, że uregulowanie sytuacji prawnej ma „umożliwić skuteczne przeprowadzenie procesu konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową, co przyczyni się do rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego, tworzenia i utrzymania miejsc pracy w rolnictwie oraz skrócenia łańcuchów dostaw” (zmniejszenia zależności od przetwórców i sprzedawców).(zac)

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy