Senackie poprawki zaakceptowane

2021-07-01

Posłowie w czerwcu większością głosów poparli poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem kół.

Kancelaria Senatu wyjaśnia, że poprawki zgłoszone przez senatorów miały charakter doprecyzowujący. Ustawa o KGW została uchwalona w 2018 r. Nowe przepisy pozwoliły na uzyskanie przez te organizacje osobowości prawnej po wpisaniu się do rejestru ARiMR. (zac)

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy