100-lecie doświadczalnictwa rolniczego

2020-01-30

Instytut Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 20-22 maja 2020 r. organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową „100-lecie doświadczalnictwa rolniczego na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie”.

Zaplanowane referaty dotyczą 100 lat doświadczalnictwa rolniczego w SGGW w Warszawie oraz wieloletnich eksperymentów polowych w Polsce, w Niemczech i w Czechach. Specjalne wystąpienie o funkcjonowaniu doradztwa rolniczego i badaniach rolniczych w stanie Texas wygłosi prof. Jim Mazurkiewicz z USA. Oprócz tego planowanych jest kilka sesji tematycznych, w tym jedna poświęcona praktyce rolniczej. Zaproszeni gości zwiedzą też Stację Doświadczalną Instytutu Rolnictwa w Skierniewicach.

Zwieńczeniem obchodów będzie uroczystość nadania tytułu honoris causa SGGW w Warszawie prof. Jimowi Mazurkiewiczowi 22 maja 2020 r. podczas Dni SGGW.

Więcej informacji na sggw2020.pl

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy