200 litrów mleka więcej

2023-05-05

Wydajność mleczna ocenianych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka krów wzrosła i po raz pierwszy w historii przekroczyła średnio 9 tys. kg mleka.

Oceniane krowy mleczne charakteryzują się większą o 200 l niż w 2021 r. wydajnością mleczną. W najnowszych wynikach opublikowanych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM) wyniosła ona 9037 kg. Produkcyjność ogólnej populacji krów w kraju wyniosła 7425 kg mleka, a nie będącej pod oceną 6324 kg. Rośnie również łączna wydajność kg tłuszczu i białka. W 2022 r. wzrost ten wyniósł 10 kg i osiągnął poziomu 677 kg.

Widoczny wzrost wydajności

Wydajność mleczna w ostatnich latach nieustannie rośnie. W 2022 r. wyniosła ona średnio 9037 kg od sztuki. W 2021 r. było to 8837 kg, w 2020 – 8823, a w 2019 – 8530.  5174 ocenianych stad (28 proc.) poprawiło swoją produkcyjność o 500 kg mleka, 2957 stad (16 proc.) o 500-1000 kg, a 1309 stad (7 proc.) o ponad 1000 kg surowca. Największą wydajnością charakteryzują się woj. opolskie (10 224 kg mleka) oraz lubuskie (10 103 kg mleka). Z kolei największy progres w tym elemencie odnotowało woj. zachodniopomorskie, gdzie w porównaniu do 2021 roku wzrosła ona o 494 l do poziomu 9567 l. Równie wysoki wzrost produkcyjności miał miejsce w woj. opolskim (+423 l, 10 244 l), śląskim (+344, 9648 l) oraz dolnośląskim (+ 306 l, 9993 l).

Oceniono cztery regiony

Populacja aktywna w 2022 r. rosła począwszy od stycznia, aż do lipca. Od sierpnia do października odnotowano jej lekki spadek, a pod koniec roku kolejny wzrost. W grudniu pod oceną było 799 556 krów pochodzących z 17 128 obór. W tym miesiącu w regionie „Centrum” oceniono 208 120 krów z 5 383 obór, w regionie „Wschód” 187 417 krów z 4193 obór, w regionie „Zachód” 232 840 w 3884 oborach, a w regionie „Północ” 171 179 krów z 3668 obór. Ostatecznie w 2022 r. odnotowano wzrost populacji aktywnej, która liczyła 803 350 sztuk w porównaniu do 793 536 w 2021 r. Udział krów ocenianych w całym krajowym pogłowiu tych zwierząt wzrósł o 1 proc. i wyniósł 40 proc. Łącznie ocena użytkowa objęła 18 066 obór w porównaniu do 18 556 w 2021 r., 19 641 w 2020 r. oraz 20 644 w 2019 r. Najwięcej było ich w woj. mazowieckim (3551), podlaskim (3335) oraz wielkopolskim (3214).

43 proc. obór ubyło z powodu likwidacji stada, 22 proc. trudnej sytuacji finansowej, 16 proc. braku następców, a 9 proc. zmiany profilu produkcji. Średnia wielkość ocenianego stada w 2022 r. wyniosła 44,5 sztuk w porównaniu do 42,8 w 2021 r. oraz 40,6 w 2020 r. 94 proc. krów ocenianych w Polsce krów znajduje się w oborach utrzymujących powyżej 50 sztuk. Największe stada znajdują się w woj. lubuskim, gdzie liczą one średnio 115,4 sztuk oraz w dolnośląskim (92,1) i opolskim (83,3). Z kolei największą grupę tj. 53,47 proc. ogółu stanowią obory utrzymujące od 20 do 49 krów. Coraz bardziej postępuje robotyzacja doju. W 2022 roku pod oceną było 377 obór, w których krowy były dojone w 651 robotach. Najwięcej znajdowało się ich w woj. wielkopolskim (140 obór i 255 robotów udojowych) oraz w woj. mazowieckim (54 obory i 93 roboty) i kujawsko-pomorskim (46 obór i 68 robotów).

tekst i fot. Mirosław Lewandowski

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 05/2023 miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy