Agregaty do uprawy pasowej

2020-08-01

Technologia strip-till, czyli uprawa gleby w wąskich pasach, jest w Polsce stosunkowo nowym trendem, którym jednak zainteresowało się wielu rolników. Obecnie mogą oni wybierać maszyny z bogatej gamy agregatów produkowanych zarówno przez zagranicznych jak i krajowych wytwórców.

Do grona rodzimych producentów dołączyli także rolnicy (amatorzy-konstruktorzy), którzy po przetestowaniu prototypów maszyn na swoich polach zdecydowali się uruchomić produkcję na szerszą skalę. O polskich agregatach do uprawy pasowej piszemy poniżej. O maszynach pozostałych wytwórców napiszemy w kolejnych numerach „Przedsiębiorcy Rolnego”.

Gama maszyn do uprawy pasowej obejmuje dwie grupy agregatów. Pierwszą stanowią te stosowane w uprawie szerokorzędowej (45-75 cm), przygotowujące stanowisko do siewu kukurydzy i buraków cukrowych. Siew nasion tych roślin można przeprowadzić siewnikiem punktowym w osobnym przejeździe, bądź jednocześnie z uprawą i aplikacją nawozów mineralnych, dzięki możliwości agregowania maszyny z siewnikiem.

Drugą grupę stanowią agregaty uprawowo-siewne przeznaczone do siewu zbóż i innych roślin wysiewanych w wąskich międzyrzędziach (oleiste, strączkowe). Elementy robocze tych maszyn tworzą pasy o szerokości 10-15 cm, oddalone od siebie o 30-35 cm. W jednym pasie mogą być wysiewane dwa rzędy roślin. Możliwy jest też siew taśmowy na całej szerokości uprawionego pasa.

Maciej Czajkowski

właściciel firmy Czajkowski Maszyny z Wioski w woj. kujawsko-pomorskim jest rolnikiem, który siedem lat temu zdecydował się zaprojektować i zbudować własny agregat do siewu w uprawie pasowej. Po udanych testach rolnik uruchomił produkcję agregatów uprawowo-siewnych oferowanych teraz w seriach ST i STK. Pierwsza obejmuje modele o szerokości roboczej 3-6 m, przeznaczone dla średnio- i wielkoobszarowych gospodarstw oraz firm usługowych. Maszyny serii ST to ramowa konstrukcja, na której zamontowany jest dzielony zbiornik na nawozy mineralne oraz sekcja uprawowa, w skład której wchodzą talerze rozgarniające wąski pas gleby z resztek pożniwnych, faliste kroje rozcinające glebę na głębokość 12 cm oraz sztywne łapy spulchniające glebę bez jej wyciągania, które mogą pracować na głębokości do 35 cm. Maszyna oparta jest na ogumionym wale z kołami o średnicy 800 mm ustawionymi w offsecie. Agregaty ST wyposażono w tylny TUZ, poprzez który można do nich dołączyć siewnik punktowy, przystawkę siewną PS czy sadzarkę do rozsady dowolnego producenta. Dzięki temu siewnikiem w technologii pasowej można wysiewać zboża, rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, a także groch i fasolę z jednoczesnym wysiewem nawozów mineralnych.

Natomiast 3-metrowy agregat STK przeznaczony jest dla mniejszych gospodarstw, wyposażonych ciągnik o mocy 150 KM. Konstrukcja maszyny została opracowana na podstawie modelu ST. Dostępne jest także wersja Plus, która umożliwia siew kukurydzy z siewnikami 6-rzędowymi dowolnego producenta.

Agro-Masz

jest producentem bogatej gamy maszyn znajdujących zastosowanie w uprawie tradycyjnej, jak i uproszczonej. Jedną z propozycji producenta ze Strzelec Małych w woj. łódzkim jest agregat uprawowo-siewny Salvis Z 3800, przeznaczony do aplikacji nasion oraz nawozu w wąskich uprawionych pasach. W sekcji uprawowej tego agregatu zastosowano dziewięć talerzy tnących z zabezpieczeniem sprężynowym oraz dziewięć zębów z zabezpieczeniem hydraulicznym. Zęby spulchniają glebę bez jej odwracania, zostawiając na powierzchni resztki pożniwne, które chronią ją przed erozją. Sekcję uprawową wyposażono w dwa rzędy kół dogniatająco-wyrównujących. Drugi rząd wyrównuje powierzchnię gleby przed sekcją wysiewającą, składającą się z 18 redlic dwutalerzowych. Za redlicami znajdują się kółka dogniatająco-kopiujące, których zadaniem jest zapewnienie lepszego podsiąkania i równomiernych wschodów.

Agregat wyposażono w dzielony na dwie części zbiornik o pojemności 3800 l, z której 2050 l przypada na nasiona. Aparaty wysiewające są napędzane elektrycznie, zaś proces wysiewu jest kontrolowany za pomocą terminala z dotykowym ekranem.

Unia

spółka z Grudziądza (woj. kujawsko-pomorskie) dwa lata temu, podczas tragów AgroShow w Bednarach, zaprezentowała zestaw uprawowo-siewny stosowany w technologii pasowej. W skład agregatu wchodzi narzędzie o nazwie Hawk, wyposażone w niezależnie pracujące sekcje uprawiające wąskie pasy gleby. Zależnie od rozstawu międzyrzędzi (75, 45 lub 34 cm) agregat można wyposażyć w cztery, sześć lub osiem sekcji roboczych. Każda z nich jest zawieszona na równoległoboku przegubowym, który umożliwia kopiowanie terenu w różnych warunkach. Głównym elementem roboczym sekcji jest zabezpieczony hydraulicznie ząb roboczy, spulchniający glebę bez jej odwracania, który może pracować na głębokość do 30 cm. Z zębem zintegrowane są dwa wyloty przewodu, przez który doglebowo jest dostarczany nawóz mineralny. Dzięki temu nawóz w różnych dawkach można aplikować na głębokość w zakresie 6-12 oraz 18-21 cm. Przed zębem znajduje się krój talerzowy, który rozcina glebę z resztkami pożniwnymi oraz dwie 16-palcowe gwiazdy ustawione w układzie V, rozgarniające rozcięte krojem resztki pożniwne. Obok zęba znajdują się talerze zagarniające glebę. Sekcję roboczą zamykają wałki zagęszczające.

Narzędzie wyposażono w hydropak, na którym można zawiesić siewnik o masie do 1500 kg. Jedną z takich maszyn jest ciężki siewnik pneumatyczny Delta XT przeznaczony do kukurydzy, buraków i rzepaku.

Agro-Line

firma z Krzyżanowa k. Śremu w Wielkopolsce, która specjalizuje się w produkcji maszyn uprawowych, oferuje agregat do uprawy pasowej Agro Strip Till Liner, dostępny w wielu opcjach różniących się liczbą sekcji uprawowych. Zależnie od wersji na ramie narzędzia można zamontować od sześciu do 12 modułów uprawowych. Odstęp między uprawianymi pasami można regulować dzięki możliwości szybkiego demontażu sekcji. Elementem roboczym sekcji jest sztywny ząb, obok którego znajdują się uzębione talerze nachylone pod kątem. W przedniej części każdego modułu znajdują się metalowe koła podporowe stabilizujące narzędzie podczas pracy. Sekcje robocze zamykają wałki płaskownikowe.

Agro Strip Till Liner umożliwia przygotowanie pasów podłoża pod uprawę zbóż, buraków cukrowych oraz kukurydzy. Za pomocą zintegrowanego z narzędziem podnośnika hydraulicznego można podłączyć do agregatu siewnik rzędowy lub punktowy. Do Strip Till Linera można też podczepić siewnik nawozowy marki APV, który pneumatycznie dostarcza nawozy aplikowane do gleby za pośrednictwem sztywnych zębów.

Cały tekst można przeczytać w sierpniowym numerze miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

Tekst i fot. (JS)

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy