Bayer prezentuje kompleksową ofertę odmian kukurydzy

2023-11-02

Firma Bayer podczas konferencji zorganizowanej 10 października w centrum doświadczeniowo-pokazowym w Nowym Besku (woj. łódzkie) zaprezentowała kompleksową ofertę odmian kukurydzy Dekalb. Koncern chce popularyzować rozwiązania wspierające rolnictwo zrównoważone i regeneratywne.

Bardzo ważna jest także skuteczna ochrona połączona z nawożeniem biologicznym oraz strategią antyodpornościową w kukurydzy. – Marka Dekalb jest już znana i bardzo ceniona przez rolników w Polsce. Bayer nie spoczywa na laurach i stale poszukuje rozwiązań, które pozwolą sprostać rosnącym wyzwaniom, takim jak pogoda, choroby czy odporne chwasty – na to wszystko mamy propozycje dla plantatorów. Jednocześnie nasze rozwiązania dają stabilny i pewny plon, co w dobie rosnących kosztów produkcji ma dla rolników ogromne znaczenie – mówiła Iwona Krych-Stec, dyrektor marketingu Crop Science w Bayer na Polskę, Kraje Bałtyckie, Czechy i Słowację. – W rolnictwie zrównoważonym i regeneratywnym liczy się nie tylko stabilność plonów i dochód rolnika, ale także obniżenie kosztu środowiskowego, dlatego dbamy o te wszystkie elementy przygotowując kompleksową ofertę w kukurydzy – dodała.

Jakie nowości zaprezentował Bayer? DKC3937 to średnio późna odmiana przeznaczona do zbioru na ziarno. – Charakteryzuje się bardzo wysokim i stabilnym poziomem plonowania oraz relatywnie niską wilgotnością ziarna w czasie zbioru, szczególnie w przypadku opóźnionych lub przedłużających się zbiorów. Wyróżnia ją wyjątkowo silny wigor początkowy i bardzo dobra tolerancja na niskie temperatury – zapewniają przedstawiciele firmy Bayer.

Kolejną nowością jest średniowczesna odmiana DKC3327 (FAO 240) przeznaczona do zbioru na kiszonkę i biogaz. Jak informuje koncern, odmiana ta charakteryzuje się „bardzo wysokim plonem ogólnym suchej masy oraz wysokim udziałem ziarna w plonie ogólnym”. – Odmiana należy do Programu Silo Extra, posiada znakomite parametry jakościowe – szczególnie wysoką zawartość skrobi pochodzącej z ziarna oraz wyjątkowo wysoką strawność włókna obecnego w łodygach i liściach. Odmiana o silnym wigorze wiosennym ma bardzo dobrą tolerancję na niskie temperatury – zaznacza Bayer.

Podczas spotkania zaprezentowano również Acceleron Standard, czyli połączenie fungicydu Redigo M i nawozu biologicznego B-360 do zaprawiania nasion kukurydzy. Jak przekonują eksperci firmy Bayer, takie rozwiązanie chroni uprawy przed chorobami na początku sezonu, poprawiając stan roślin, jednorodność uprawy i wigor roślin, zmniejszając ryzyka w uprawie, a tym samym zapewnia lepsze pobieranie składników pokarmowych i wody. Wszystko po to, aby rośliny lepiej znosiły zmiany temperatur w początkowym okresie wegetacji (kwiecień – maj), a odmiany na kiszonkę mocniej budowały masę wegetatywną (czerwiec – początek lipca). W efekcie rośliny mają wejść w lepszej kondycji w krytyczny do budowania plonu okres kwitnienia i wykształcania się nasion.

Firma pochwaliła się intensywnymi pracami nad doskonaleniem odmian kukurydzy kiszonkowej, skupiając się na cechach jakościowych plonu i osiąganiu wysokich parametrów agronomicznych, które zwiększają szansę na sukces w uprawie. – W programie Silo Extra selekcjonowane są te odmiany, które wyróżniają się pod względem wysokiego plonu suchej masy z hektara, dużego udziału skrobi oraz wysokiej strawności włókna. Wszystkie te cechy pozwalają na dostarczanie rolnikom łatwych w uprawie odmian, z których będzie możliwe wyprodukowanie kiszonki o wysokich parametrach żywieniowych, które mają bezpośredni wpływ na efektywność produkcji – zarówno w przypadku krów mlecznych, jak i bydła mięsnego – podaje Bayer i rekomenduje rolnikom odmiany: DKC3204, DKC3418, DKC3419, DKC3513 oraz trzy nowości, które pojawią się w rodzinie odmian kiszonkowych Dekalb, czyli DKC3305, DKC3327 i DKC3434.

W trakcie konferencji przedstawiono również strategię antyodpornościową w kukurydzy, która na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat stała się uprawą z największą liczbą gatunków chwastów z odpornymi biotypami. Bayer stawia więc na powrót do urozmaiconych płodozmianów z uwzględnieniem roślin jarych, pełną uprawę z podorywką i orką, rotację substancji herbicydowych o różnych mechanizmach działania oraz planowanie stosowania herbicydów w całym płodozmianie. W praktyce chodzi o to, aby w przypadku stosowania w gospodarstwie substancji, na które stwierdzono odporność, dopilnować, żeby towarzyszyły im inne z odmiennym mechanizmem skutecznie zwalczające uodporniony gatunek.

Fot. Magdalena Kowalczyk

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy