Widowiskowe pokazy polowe w województwie śląskim

2023-07-13

Kolejny rok firma Procam zorganizowała cykl warsztatów polowych, w których mogli uczestniczyć rolnicy z całej Polski. Pokazy polowe odbyły się w aż 11 lokalizacjach. Jedno ze spotkań przygotowanych we współpracy z firmą Bio Lider i Bio-Gen miało miejsce 15 czerwca w gospodarstwie rolników z okładki naszego czerwcowego wydania, czyli u państwa Jurczyków z Bartkowic (woj. śląskie). Gospodarstwo rolne prowadzi Adam Jurczyk wraz ze swoją rodziną, a powierzchnia gospodarstwa wynosi 1300 ha, na których uprawiane są: pszenica, rzepak, kukurydza, słonecznik oraz jęczmień.

Spotkanie odbyło się na polu w Sekursku, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się m.in. z praktycznym zastosowaniem m.in. AzotoPower, FosfoPower oraz BaktoTarcza. AzotoPower to bakteryjny preparat nawozowy, zawierający szczepy bakterii Azotobacter i Arthrobacter. Jego stosowanie ma zwiększać zasoby azotu w glebie i jego pobór przez rośliny, co wpływa korzystnie na plon. Niedobory fosforu uzupełnia preparat FosfoPower, szczepy bakterii wytwarzają m.in. kwasy organiczne oraz enzymy, które uwalniają fosfor ze źródeł niedostępnych dla roślin. Trzeci z gamy produktów – BaktoTarcza – jest preparatem przeznaczonym do higienizacji uprawy. Preparat poprzez wprowadzenie do gleby odpowiednich kultur bakterii wyizolowanych ze środowiska naturalnego, ogranicza ryzyko zasiedlania roślin przez szkodliwe mikroorganizmy we wczesnych fazach rozwoju.

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy