Gospodarowanie wodą w obliczu suszy

2023-04-14

28 marca Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zorganizował w Bydgoszczy konsultacje społeczne dot. Programów Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na przeciwdziałanie niedoborom wody w rolnictwie. Spotkanie otworzył Roman Wiatrowski, prezes zarządu związku wraz z Edytą Zakrzewską, zastępcą dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Następnie konferencja skupiała się na tym, jak dużą rolę odgrywa gleba w ochronie zasobów wodnych. – Zawsze zaczynamy od badań gleby – podkreślał Sławomir Gacka, prezes zarządu spółki ProBiotics Polska, który mówił o roli próchnicy w poprawianiu właściwości retencyjnych gleby. Badanie powinno dotyczyć nie tylko zawartości makro- i mikroelementów. Ważne jest również sprawdzenie jej potencjału biologicznego. 1 proc. próchnicy pozwala na zgromadzenie aż 90-150 tys. litrów wody. Prezes Gacka mówił również o problemie, jakim jest nieprecyzyjne nawadnianie gruntów, które wiąże się z wysokimi kosztami, a także zniszczeniem struktury gleby. Dbałość o gleby i ich właściwości retencyjne jest zatem rozwiązaniem skutecznym i ekonomicznym, ale wymaga czasu i odpowiedniego planu działania. Oprócz dbałości o próchnicę, dobrym pomysłem jest również retencjonowanie wody na obszarach rolniczych m.in. poprzez tworzenie lub odnawianie już istniejących melioracji. Wsparcie w zakresie inwestycji pozwalających na racjonalne gospodarowanie wodą można uzyskać poprzez Lokalne Partnerstwa Wodne. O ich roli mówił dr Ryszard Zarudzki, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Z kolei Marian Wilmanowicz, główny specjalista Departamentu Rolnictwa i Geodezji UMWKP zachwalał zalety małej retencji wodnej na terenach rolniczych.

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy