Kierunek to energia pozyskiwana z OZE

2023-01-20

Grupa Azoty ustaliła kluczowe warunki transakcji dotyczące nabycia 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Solarfarm Brzezinka. Po podpisaniu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm kolejnym krokiem będzie nabycie udziałów na podstawie umowy sprzedaży (ma do tego dojść w pierwszym półroczu 2024 r.). Warunkiem jest dostosowanie warunków technicznych, a także uzyskanie pozwoleń na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Brzezinka” o mocy około 270 Mwp. Szacowana wartość inwestycji wyniesie ok. 240 mln euro. – Nie mam wątpliwości, że inwestycja przybliży nas do realizacji celów zapisanych w naszym strategicznym projekcie „Zielone Azoty”, w którym wskazujemy projekty z obszaru OZE jako jedną z dróg naszej transformacji klimatyczno-energetycznej – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, prezes zarządu Grupy Azoty Energia.

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy