Kujawski Dzień Kukurydzy Procam

2023-11-02

Prezentacja bogatej kolekcji odmian, wykłady, a także pokaz zbioru kukurydzy na ziarno i kiszonkę – to tylko niektóre atrakcje, jakie czekały na gości podczas Kujawskiego Dnia Kukurydzy Procam. Wydarzenie zostało zorganizowane 13 października w miejscowości Chociszewo w pobliżu Izbicy Kujawskiej. Zwiedzanie poletek rozpoczął wykład eksperta firmy Procam na temat znaczenia gleby w uzyskiwaniu zadowalających plonów, podczas którego można było przyjrzeć się wykonanej na polu odkrywce glebowej. Podkreślone zostały: rola prawidłowego zagospodarowania resztek pożniwnych oraz kwestia odpowiedniego nawożenia kukurydzy. Podczas zwiedzania poletek zaprezentowane zostały odmiany i nowości (zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę).

W tym trudnym dla kukurydzy sezonie chcieliśmy pokazać, jak nasze odmiany się sprawdziły. Jest to doskonały poligon doświadczalny, gdyż mieliśmy tutaj duży deficyt wody – przekonywał Karol Biernacki, doradca Procam Polska. Dużym zainteresowaniem gości cieszył się zbiór kukurydzy na ziarno kombajnem Claas Trion 640. Średni plon uzyskany w tym roku pomimo suszy wyniósł 11 t/ha przy średniej wilgotności na poziomie 24-25 proc.

Odmianami, które znacznie wyróżniły się w grupie odmian wczesnych, były: Ligato i Brenton (odmiana o najniższej wilgotności w całym doświadczeniu na poziomie 21 proc.). Jeśli chodzi o grupę odmian średnio wczesnych na szczególną uwagę zasługują: Tonifi, która uzyskała rekordowy plon w tej lokalizacji na poziomie prawie 13 t/ha oraz odmiana Murphey (12 t/ha). W grupie odmian średnio późnych wygrały: Citadel, a także odmiana Glumanda z plonem ok. 12 t/ha przy wilgotności 23-24 proc. Tegoroczne plony utrzymały się na dobrym poziomie przy uzyskaniu niższej wilgotności niż w poprzednim roku, co daje oszczędności w zakresie suszenia. Na plantacji odbył się także zbiór kukurydzy na kiszonkę sieczkarnią John Deere 8300i.

Fot. Magdalena Kowalczyk

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy