2019-11-04

Żywienie loch

Poszukiwanie optymalnych rozwiązań w żywieniu loch nie może pogarszać ich płodności i plenności. Żywienie musi odpowiadać ich potrzebom fizjologicznym wynikającym z fazy…

2019-11-04

Prądem lub płomieniem

Niechemiczne zwalczanie chwastów było dotychczas najczęściej stosowane w gospodarstwach ekologicznych, które nie mogą używać herbicydów. Unijne uwarunkowania prawne dotyczące ograniczania liczby substancji…

2019-11-04

Niezbędne mikroskładniki

Mikropierwiastki są pobierane przez rośliny w ilości ponad 1000-krotnie mniejszej niż składniki podstawowe. Nie znaczy to jednak, że są mniej ważne. Ich…

2019-11-04

Wybrali sorgo

- Tata lubi testować nowe rozwiązania, czego przykładem jest stosowane w naszym gospodarstwie już od ponad 10 lat płynne żywnie trzody. W…

2019-11-04

Adwokat rolników

Trzynastym unijnym komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich został prawnik Janusz Wojciechowski (PiS). Przez pięć lat będzie szefował DG AGRI, która…