Nagroda za dobrostan

2019-08-01

Ponad 900 zł dopłaty do lochy i niecałe 600 zł do krowy to maksymalne stawki (w najkorzystniejszym wariancie) za zapewnienie zwierzętom ponadnormatywnego dobrostanu. Mają obowiązywać od 2020 r.

Komitet Monitorujący PROW 2014-20 pozytywnie zaopiniował propozycję zmian w zakresie nowego działania Dobrostan zwierząt na posiedzeniu, które odbyło się 25 i 26 czerwca w Toruniu, a któremu przewodniczył wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji w Kadzidle k. Ostrołęki, która odbyła się 6 kwietnia, mówił o konieczności wsparcia lokalnych producentów żywności. – Chodzi także o szczególne wsparcie dla gospodarstw, które na tych samych zasadach, z własnych pasz, z własnego chowu, produkują żywość, która jest sprzedawana lokalnie. Najmniej 100 złotych od jednego tucznika i 500 złotych od jednej krowy, ale może być więcej – zapowiedział wówczas Kaczyński. Okazało się, że będzie więcej.

W ramach nowego działania Dobrostan zwierząt rolnikom udzielane ma być wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad obowiązkowe normy wynikające z przepisów – poinformowało w lipcu ministerstwo rolnictwa. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Resort zamierza wprowadzić dwa pakiety: Dobrostan świń i Dobrostan krów.

Dopłaty do świń

Wsparcie w ramach pakietu 1. Dobrostan świń obejmie:

– wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w chlewni powierzchnię przypadającą na jedną lochę zwiększoną o co najmniej 20 proc. w stosunku do minimalnej powierzchni wymaganej na podstawie obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. standardów w tym zakresie, które mówią o 2,25 m2 na maciorę w kojcach grupowych i 3,5 m2 w kojcach pojedynczych dla loch w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących. Stawka płatności to 301 zł/szt. rocznie;

– wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w chlewni powierzchnię przypadającą na jednego tucznika zwiększoną o co najmniej 20 proc. w stosunku do minimalnej powierzchni wymaganej na podstawie obowiązujących standardów. Minimalna powierzchnia dla warchlaków i tuczników utrzymywanych grupowo wynosi: dla zwierzęcia do 10 kg – co najmniej 0,15 m2, od 10 do 20 kg – 0,2 m2, od 20 do 30 kg – 0,3 m2, od 30 do 50 kg – 0,4 m2, od 50 do 85 kg – 0,55 m2, od 85 do 110 kg – 0,65 m2, powyżej 110 kg – co najmniej 1 m2. Za podwyższony dobrostan stawka płatności wyniesie 24 zł/szt. rocznie;

– wariant 1.3. Dobrostan loch – dostęp do wybiegu (to dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.1.) – stawka płatności 612 zł/szt. rocznie;

– wariant 1.4. Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu (dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.2.) – stawka płatności 33 zł/szt. rocznie.

Rolnicy, którzy będą starać się o dopłaty muszą spełniać wszystkie zasady bioasekuracji. W przypadku utrzymywania świń na wybiegu należy go zabezpieczyć podwójnym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem, na podmurówce lub z wkopanymi w ziemię krawężnikami.

Dopłaty do krów

Wsparcie w ramach pakietu 2. Dobrostan krów:

– wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który będzie wypasał krowy mleczne przez minimum 120 dni w okresie wegetacyjnym. Stawka płatności to 185 zł/szt. rocznie;

– wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jedną krowę mleczną zwiększoną o co najmniej 20 proc. w stosunku do minimalnej powierzchni wymaganej na podstawie obowiązujących standardów. W oborze wolnostanowiskowej legowisko musi mieć co najmniej 2,1 m długości i 1,1 m szerokości, a w przypadku obory wolnostanowiskowej bez wydzielonych legowisk, na ściółce, każda krowa musi mieć co najmniej 4,5 mpowierzchni. Do krów utrzymywanych w systemie uwięziowym dopłat nie będzie. Stawka płatności to 595 zł/szt. rocznie;

– wariant 2.3. Dobrostan krów mamek. Płatność zostanie przyznana rolnikowi, który zapewni (poza okresem wypasu) dostęp do środowiska zewnętrznego krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg  na powierzchni zwiększonej o co najmniej 20 proc. w stosunku do minimalnej powierzchni wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących utrzymania bydła w systemie otwartym, a te mówią, że krowie należy zapewnić co najmniej 15 m2 powierzchni, jałówce – 10 m2, a cielęciu – 5 m2. Stawka płatności to 329 zł/szt. rocznie.

Na realizację działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-20 przeznaczono 50 mln euro (ok. 213 mln zł). Planuje się, że zostanie ono uruchomione w 2020 r. Na razie rekomendacja komitetu trafiła do Komisji Europejskiej i rząd czeka na jej zgodę.

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 08/2019 miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

Małgorzata Felińska
Fot. Jarosław Pruss

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy