Najwcześniej siany, najwcześniej odchwaszczany

2021-08-02

Jęczmień jest najwcześniej sianym zbożem ozimym, dlatego okres wegetacji do zimowego spoczynku jest w tej uprawie najdłuższy. W tym czasie należy go zabezpieczyć przed zachwaszczeniem.

Jęczmień ozimy nieodchwaszczany jesienią, a zwłaszcza gdy potem następuje stosunkowo lekka zima, wiosną może być zahamowany we wzroście. Jest to spowodowane konkurencyjnym działaniem chwastów, które silnie ukorzenione szybko się rozrastają i nabywają odporności na dawki herbicydów zalecanych w tym terminie. Dlatego plantacje jęczmienia ozimego, które mają wysoko plonować, powinny być odchwaszczane jesienią.

W jakim terminie?

Program jesiennego zwalczania chwastów w jęczmieniu jest przystosowany do wczesnych zabiegów. Kilkanaście herbicydów zawierających cztery substancje czynne jest zalecanych tylko przedwschodowo. Podstawowy trzon programu stanowią kombinacje zalecane od wschodów do trzech liści jęczmienia. Niektóre z tych preparatów można stosować do fazy końca krzewienia. Tylko jeden (Esteron 600 EC) jest zalecany późno, tzn. od początku do końca krzewienia.

Ocenić skład gatunkowy

Zdecydowana większość preparatów jest zalecana do zwalczania miotły zbożowej w towarzystwie chwastów dwuliściennych. Jedynie gatunki dwuliścienne zwalczają preparaty zawierające sam diflufenikan (Delfin 500 SC, Diflotex 500 SC, Kinara 500 SC, Liskam 500 SC, Matrix, Sempra 500 SC), diflufenikan w mieszaninie z florasulamem (Liskam D 550 SC), halauksyfen metylu (GE 2573) i jego mieszaninę z florasulamem (Quelex), tribenuron (Tribe 75 WG), florasulam z fluroksypyrem (Flurostar Super SE) oraz 2,4-D (Esteron 600 EC). W przypadku wystąpienia tylko gatunków jednoliściennych można zastosować preparaty zawierające pinoksaden (Addar 50 EC, Aron 50 EC, Axel R 50 EC, Axial 50 EC, Fraxial 50 EC, Paella 50 EC, Paxio 50 EC, Pinoxy 50 EC, Piksoden 50 EC, Rapino 50 EC).

Diflufenikan i flufenacet

Ponad połowę programu stanowią kombinacje herbicydowe z udziałem diflufenikanu i flufenacetu. Sam diflufenikan jest zalecany najrzadziej. Preparaty: Delfin 500 SC, Kinara 500 SC, Matrix i Sempra 500 SC należy stosować głównie na stanowiskach, na których, spodziewane są takie gatunki jak: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna nadmorska, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity i tasznik pospolity. Diflufenikan w pewnym stopniu ogranicza i hamuje też rozwój miotły zbożowej. Stąd jest bardzo dobrym „partnerem” dla substancji czynnych, które niszczą ten gatunek, bo znacznie wspiera ich działanie. Jednocześnie warto wiedzieć, co nie jest zamieszczane w etykietach, że diflufenikan skutecznie zwalcza wyczyniec polny.

Flufenacet (Glosset SC, Glosset 600 SC, Ramtic 500 SC, Shelter 500 SC, Starfire 500 SC, Sunfire 500 SC) głównie jest zalecany do zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego. Spośród chwastów dwuliściennych ogranicza występowanie przytulii czepnej. Dlatego uzupełniające się działanie tych dwóch substancji czynnych jest tak bardzo popularne do zwalczania często spotykanego modelu zachwaszczenia jęczmienia ozimego. Do fabrycznych mieszanin tych substancji czynnych należy wiele preparatów (Arnold, Bat 600 SC, Battle Delta 600 SC, Carthago SC, Czarnobyl, Expert 600 SC, Herold 600 SC, Komandos 560 SC, Kompleks 560 SC, Komplet 560 SC, Laserto D 550 SC, Łucznik, Mertil 600 SC, Naceto SC, Premium 560 SC i Reliance 600 SC). Proporcje dwóch substancji czynnych w tych produktach są różne, dlatego zalecane są w innych dawkach, ale efekt chwastobójczy jest bardzo zbliżony. Znacznych różnic można także dopatrzyć się w terminach stosowania zarówno pojedynczych substancji, jak również ich mieszanin. Obie substancje są selektywne dla jęczmienia od momentu siewu do fazy pełni krzewienia. Podstawową zasadą jest stosowanie ich na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych (siewki).

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 08/2021 miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

Tekst i fot. inż. Adam Paradowski

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy