Nawozy dolistne w uprawie zbóż

2022-12-30

Nawozy dolistne na zboża

Nawożenie dolistne zwane jest również potocznie dokarmianiem dolistnym. Celem nawożenia jest dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych z grupy mikroelementów i makroelementów w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Nawozy dolistne nie są zwykle aplikowane w trakcie osobnego oprysku. Są one dodawane do tzw. tank mix, najczęściej do zabiegów fungicydowych lub regulacji wzrostu roślin.

Nawozy dolistne – skład produktu

Najczęściej stosowane są nawozy wieloskładnikowe. Mogą one w swoim składzie zawierać tylko mikroelementy – brak w nich azotu, fosforu i potasu. Natomiast zawierają one miedź, cynk, mangan, molibden i żelazo (np. ALFA Mikro). Bardzo ważne, aby mikroelementy były schelatowane. Umożliwia to ich szybkie pobranie przez rośliny uprawne. W innym przypadku mikroelementy mogą być niedostępne dla zbóż. Wówczas oprysk nawozem dolistnym nie przyniesie spodziewanych rezultatów – nie przełoży się na uzyskanie oczekiwanych plonów.

Do nawozów wieloskładnikowych zaliczają się także preparaty, które mają w swoim składzie azot, fosfor i potas (np. ALFA Makro) oraz mikroelementy.

Osobną grupę produktów stanowią nawozy przeznaczone do dokarmiania dolistnego posiadające w swoim składzie tylko jeden składnik pokarmowy. W przypadku zbóż są to nawozy, które zawierają tylko miedź, mangan lub cynk.

Preparaty tego typu w formie oprysku stosuje się najczęściej w warunkach spodziewanego niedoboru jednego z wymienionych wyżej składników lub gdy zostaną one zaobserwowane na roślinach zbóż.

Mikroelementy w uprawie zbóż

Można przyjąć, że zboża na wytworzenie 1t ziarna wraz z odpowiednią ilością słomy pobierają około 180g żelaza, 90g manganu, 65g  cynku, 9g miedzi, 6g boru oraz 0,7g molibdenu. Każdy z tych składników pełni ważną role w procesach fizjologicznych i zgodnie z prawem minimum Liebiga może powodować spadek poziomu plonowania.

Pomimo tego, dla zbóż za kluczowe mikroskładniku uznaję się przede wszystkim miedź i mangan. Dlatego też nawozy dolistne na zboża w swoim składzie mają te dwa składniki, które w największym stopniu wpływają na ilość i jakość plonów zboża.

Znaczenie dokarmiania dolistnego roślin miedzią

Odpowiedniej jakości nawozy dolistne  dostarczają ilość miedzi potrzebną do zaspokojenia potrzeb pokarmowych zboża. Nawożenie miedzią jest ważne, ponieważ pierwiastek ten uczestniczy w wielu procesach biochemicznych zachodzących w roślinach zbóż. Pełni ważną rolę przy oddychaniu komórkowym, syntezie chlorofilu oraz związków budulcowych odpowiedzialnych między innymi za sztywność źdźbła.

Niedobory miedzi – konieczne nawożenie

„Choroba nowin” jest jasnym sygnałem, że plantacji zbóż brakuje miedzi. Widoczne są wówczas na roślinach charakterystyczne bielenie i skręcanie końcówek liści. Rośliny zbóż niewłaściwie odżywione miedzią szybciej wchodzą w fazę kłoszenia, a kłosy szybciej zasychają – „bielenie kłosów”. Przytoczone objawy „informują” o skrajnych niedoborach, zwykle deficyt miedzi nie jest widoczny gołym okiem, ale może powodować spadek poziomu plonowania zbóż.

Nawozy dolistne – nie tylko działanie odżywcze

Warto zwrócić uwagę, że rolą nowoczesnych nawozów jest nie tylko dokarmianie dolistne składnikami pokarmowymi. Produkty powinny dawać więcej korzyści roślinom uprawnym . Właśnie dlatego warto zwrócić uwagę na produkty, które oprócz mikroskładników w formie chelatów posiadają inne związki. Produkty mogą zawierać substancje organiczne stymulujące zboża do wzrostu i rozwoju. Wykonany w odpowiednim terminie oprysk umożliwia uzyskanie dodatkowych korzyści dla zbóż np. dokrzewienie.

Krzem jako jako niezbędny mikro- i makroelement

Osobną grupę  nawozów dolistnych stanowią produkty, których celem nie jest tylko funkcja odżywcza, a wielokierunkowy pozytywny wpływ na roślinę uprawną. Jednym z pierwiastków, który nie jest zaliczany zarówno do mikro i makroelementów jest krzem. Jego rola w prawidłowym wzroście i rozwoju roślin uprawnych jest obecnie przedmiotem wielu prac badawczych.

Produkty zawierające krzem stały się ważnym elementem agrotechniki roślin uprawnych. Dlatego też warto zwrócić uwagę na produkty mające w swoim składzie krzem w połączeniu z wapniem (np. Barrier Si-Ca) Taki układ składników nawozu daje wiele korzyści dla roślin uprawnych. Krzem pochodzący z nawozów dolistnych, zwiększa odporność mechaniczną źdźbeł przez co zboża mogą być mniej podatne na wyleganie. Wbudowanie krzemu w komórki roślinne wpływa również na tworzenie szczelnej bariery utrudniającej infekcję grzybom patogenicznymi. Nawozy dolistne zawierające krzem zwiększają także odporność roślin na stres abiotyczny związany głównie z niedoborem wody oraz wysokimi temperaturami.

Siarka pełno rolę nawozową i fitosanitarną

W przypadku dolistnego nawożenia w uprawie zbóż bardzo rzadko wspomina się o siarce. Pierwiastek ten zaliczany jest do makroskładników i powinien być wprowadzany do gleby z raczej z nawożeniem przedsiewnym lub pogłównym. Dlatego też większość nawozów dolistnych nie zawiera siarki, której rola byłaby znacząca- zarówno pod kątem fitosanitarnym jak i odżywczym. 

Należy więc zwrócić uwagę na nawóz zawierający w swoim składzie siarkę oraz miedź. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody produkcji bioaktywna miedź i siarka zawarta w produkcie IonBlue®, pełni funkcję zarówno nawozową jak i fitosanitarną. Na uwagę zasługuje niska zawartość % miedzi i siarki w nawozie przy jednocześnie zwiększonej biodostępności widocznej zwłaszcza w działaniu fitosanitarnym.

Podsumowanie

Nowozy dolistne dostarczają mikro i makroelementów, przez co są ważnym uzupełnieniem nawożenia doglebowego. Przy wyborze nawozu zawierającego mikroelementy należy zwrócić uwagę na to, aby były one w formie chelatu. Powoduje to, że mogą być one łatwo pobierane przez rośliny uprawne w fazie intensywnego wzrostu i zapotrzebowania na nie. Coraz większą rolę w nawożeniu dolistnym zaczynają ogrywać produkty dające dodatkowe korzyści, oprócz typowych związanych z dostarczaniem składników pokarmowych.

Artykuł reklamowy

Foto_firmowe

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy