Niepowetowana strata

2023-02-15

Początek roku przyniósł smutne wydarzenie. 10 stycznia w wieku 75 lat zmarł prof. Jerzy Wilkin, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Monika Stanny, dyrektor IRWiR PAN podkreśliła, że zmarły był wybitnym naukowcem, nauczycielem akademickim, twórczym badaczem, niekwestionowanym autorytetem, wspaniałym przyjacielem, a nade wszystko niezwykłym człowiekiem. Zajmował się ekonomią instytucjonalną, ekonomią polityczną i ekonomią sfery publicznej, był autorem ok. 400 publikacji naukowych dotyczących m.in. problematyki rozwoju wsi i rolnictwa, relacji między państwem a gospodarką, czy też metodologii ekonomii i filozofii nauki. Prof. Wilkin był inicjatorem powstania w Instytucie Zakładu Integracji Europejskiej, którego był wieloletnim kierownikiem. Przez wiele lat był związany z Uniwersytetem Warszawskim, na którym pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych, dyrektora Ośrodka Studiów Amerykańskich, kierownika Katedry Ekonomii Politycznej. Wykładał m.in. na Uniwersytecie w Białymstoku (kierował Zakładem Przedsiębiorczości) oraz w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie. Prof. Wilkin otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pogrzeb odbył się 20 stycznia w Warszawie. Naukowiec spoczął na cmentarzu Powązki Wojskowe – Aleja Zasłużonych.

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy