Odmiany tolerancyjne na choroby

2021-06-08

W tym roku do oferty Bayera dołączyły trzy nowe odmiany rzepaku ozimego marki Dekalb – DK Expectation, DK Immortal CL oraz DK Plasma, o których przedstawiciele firmy mówili 11 maja podczas konferencji prasowej on-line. Stała się ona również okazją do przedstawienia statusu regulacyjnego glifosatu.

Obecne uwarunkowania rynkowe sprzyjają cenom rzepaku o czym na wstępie konferencji przypomniał Antoine Bernet, szef działu Crop Science w firmie Bayer dla Polski, Czech i Słowacji oraz krajów bałtyckich. Jednak ceny to niejedyny czynnik wpływający na jego produkcję. Bernet wskazał także na pewne ograniczenia i kluczowe trendy, które będą miały wpływ na areał zasiewu rzepaku w przyszłości i które koncern bierze pod uwagę przy opracowywaniu strategii działania. Chodzi między innymi o ekstremalne warunki pogodowe, zmiany klimatyczne, czy kurczącą się pulę insektycydów. By sprostać tym wyzwaniom, Bayer zamierza bardziej skupić się na biznesie nasiennym, a nie tylko na ochronie, by zaproponować rolnikom kompletne rozwiązania. – Do tego dochodzą nasze cyfrowe możliwości, w postaci programu FieldView – przypominał Bernet.

Popularne mieszańce

Według badań firmy Kynetec przytoczonych przez Dorotę Muszyńską, manager ds. rzepaku w firmie Bayer, 75 proc. odmian kupowanych przez polskich rolników stanowią odmiany hybrydowe. Przy czym najbardziej dynamicznie rozwija się rynek odmian tolerancyjnych na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Odmiany kiłoodporne to stabilny segment. Natomiast pewną niszę stanowią odmiany Clearfield. – Mamy odmiany dla każdego z tych segmentów rynku – wskazywała Muszyńska. – Jednak istnieje pewna gama cech naszych odmian, które są typowe dla marki Dekalb. To jest podwyższona odporność łuszczyn na pękanie, wysokie i stabilne plonowanie oraz wysoka zawartość tłuszczu w nasionach – wymieniała. W ubiegłym roku portfolio firmy Bayer zostało wzbogacone o dwie mieszańcowe odmiany rzepaku ozimego – DK Excited oraz DK Exima. Pierwsza z nich to odmiana tolerancyjna na TuYV. W tym roku dołączyły trzy kolejne hybrydy – DK Expectation, DK Immortal CL oraz DK Plasma. O właściwościach każdej z nich opowiedział Marcin Liszewski, doradca firmy Bayer z Działu Rozwoju Rynku.
Pierwsza z nowości – DK Expectation to odmiana z segmentu odmian tolerancyjnych na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), która oprócz kompletu cech typowych dla rzepaków marki Dekalb wyróżnia się efektywnym wykorzystaniem azotu, nawet warunkach stresowych, kiedy jego pobieranie jest utrudnione. Tolerancję na TuYV posiada także kolejna z nowości – odmiana DK Immortal CL, która w dodatku należy do grupy odmian przeznaczonych do uprawy w technologii Clearfield. To innowacyjne połączenie, które Liszewski wymienił wśród największych zalet tej odmiany, a oprócz tego także bardzo wysoki potencjał plonowania oraz wigor jesienny.
Ostatnia z najnowszych propozycji – odmiana DK Plasma to średniowczesna odmiana tolerancyjna na kiłę kapusty. Oprócz tej cechy posiada także wysoką tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych warunkowaną genami RLM-7 oraz RLM-3, tzw. „podwójna” tolerancja. Wyróżnia ją bardzo wysoki potencjał plonowania oraz zawartość tłuszczu w nasionach. – Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem jesiennym oraz bardzo dobrą zimotrwałością. Wysoka tolerancja na wyleganie oraz podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion to jej dodatkowe atuty – wymieniał Liszewski. Odmiany marki Dekalb zyskają dodatkową ochronę dzięki zaprawie fungicydowej – Scenic Gold oraz zaprawie insektycydowej – Buteo Start, która jest ubiegłoroczną nowością.

Co z glifosatem?

W drugiej części spotkania omówiony został status regulacyjny glifosatu. Aktualna rejestracja tej substancji wygasa 15 grudnia 2022 r. W grudniu 2019 r. rozpoczęto nowy proces oceny glifosatu na szczeblu unijnym, który ma trwać około dwa lata. Oceną tą zajmuje się zwykle jedno państwo (tzw. sprawozdawca), ale w tym przypadku ze względu na bardzo dużą liczbę badań do analizy zdecydowano, że będą to cztery kraje (Francja, Holandia, Szwecja oraz Węgry) działające jako Grupa ds. oceny Glifosatu (ang. Assessment Group on Glyphosate – AGG). W czerwcu tego roku wyda ona raport, który następnie będzie omawiany z wszystkimi pozostałymi państwami członkowskimi. Zostaną przeprowadzone również naukowe konsultacje publiczne, podczas których każda zainteresowana osoba będzie mogła zabrać głos.
Po przebyciu tej procedury, Komisja Europejska sporządzi wniosek ustawodawczy dotyczący zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE, który zostanie następnie poddany pod dyskusję i pod głosowanie w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz Komisji Europejskiej (pod koniec 2022 r.). Informacje o postępach procesu odnowienia substancji można znaleźć na stronie www.glyphosate.eu, także w polskiej wersji językowej. 

Alicja Siuda

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy