2024-04-30

Federacja z nową energią

Grzegorz Brodziak, dotychczasowy wiceprezes i rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rolnej został p.o. prezesa organizacji. Decyzja zapadła podczas zjazdu delegatów PFR 25 kwietnia…

2024-04-11

Zachęty zamiast kar

Nie będzie obowiązkowego ugorowania 4 proc. gruntów ornych w gospodarstwach rolnych, rolnicy będą mogli zdecydować, czy wybierają dywersyfikację upraw, czy zmianowanie, zmienione…

2024-04-09

Im większa, tym lepiej

– W pierwszym kwartale tego roku duże maszyny uprawowe sprzedawały się bardzo dobrze. Wśród największych i najbardziej stabilnych gospodarstw nie zauważamy problemów…