Podsumują 30 lat transformacji

2022-04-01

26 kwietnia w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 30 lat doświadczeń i perspektyw”.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Ekonomii i Finansów SGGW, a konkretnie Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.Podczas konferencji, która rozpocznie się o godz. 10 zaplanowano cztery panele dyskusyjne: Panel I. Sytuacja wyjściowa oraz otoczenie instytucjonalno-prawne przekształceń własnościowych rolnictwa państwowego, Panel II. Przebieg i rezultaty ekonomiczno-społeczne przemian własnościowych, Panel III. Nowe oblicza dawnych PGR-ów – prezentacja studiów przypadku oraz Panel IV. Szanse i zagrożenia rozwoju wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych w kontekście założeń krajowej i unijnej polityki rolnej.Wśród sponsorów konferencji organizatorzy wymieniają: Federację Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Fundację Wspomagania Wsi, ING, Goodvalley, Top Farms Głubczyce oraz firmę Bioagra. Patronat honorowy nad konferencją objął rektora SGGW prof. dr hab. Michał Zasada.

Wyłącznym patronem medialnym wydarzenia jest miesięcznik „Przedsiębiorca Rolny”.

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy