Pozbyć się konkurencji już na starcie

2024-04-04

Kukurydzę można odchwaszczać do 9 liści, to jest około 2 miesięcy od siewu. Jeżeli decydujemy się na wczesny zabieg, okres ten wynosi maksymalnie dwa tygodnie, czyli do momentu, gdy chroniona roślina osiągnie fazę 1 liścia.

Wschody kukurydzy są uzależnione od temperatury gleby na głębokości siewu. Jeżeli wynosi ona około 8 st. C, to siana w kwietniu powinna wzejść po około 2 tygodniach, a po siewie w maju okres ten może wynosić zaledwie tydzień. Czasu jest niewiele, a rozwiązań kilkanaście, uzależnionych także od spodziewanego lub występującego zachwaszczenia.

Wyłącznie przedwschodowo

Jak w wielu uprawach, także w kukurydzy można zastosować glifosat. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest aplikacja preparatów Roundup 360 Plus lub Roundup Flex 480 w dawce 1,25-2,5 l/ha, a także formulacji Roundup TransEnergy 450 SL w dawce 1,0-2,0 l/ha. Nie wyklucza to zastosowania innych zarejestrowanych form użytkowych glifosatu. Podstawowym założeniem zabiegu jest wykonanie go koniecznie przed wschodami kukurydzy, a po wschodach chwastów. Do gatunków wrażliwych, przy zalecanej dawce należy większość (praktycznie wszystkie) chwastów jednorocznych jedno- i dwuliściennych.

Przedwschodowo, ale…

Zalecenie stosowania herbicydów „tylko przedwschodowo” sugeruje, że ich zastosowanie po wschodach może spowodować uszkodzenia kukurydzy. Ale to nie zawsze jest prawda. Jedyna substancja stosowana wyłącznie przedwschodowo to dimetenamid-D. W przypadku kukurydzy jest on zalecany łącznie z pendimetaliną w formie identycznych preparatów – Spectrum Plus i Wing P 462,5 EC. Pozostałe preparaty zawierające 1, 2 lub 3 substancje czynne (tabela) są uniwersalne i również zalecane nalistnie. Niektóre w mniej, inne w bardziej skomplikowany sposób, co należy przeanalizować.

Oto stara „nowość”

Tak można określić chlomazon, który znamy już z poprzedniego wieku. Po prawie 30 latach doczekał się rejestracji w kukurydzy. Zalecany jest w dwóch wersjach mieszanin fabrycznych. Łącznie z mezotrionem (Iseran) zalecany jest przedwschodowo w dawce 0,85-1,0 l/ha oraz powschodowo w obniżonej dawce 0,66 l/ha. Identyczne herbicydy – Terbyne Extra oraz Tonale dodatkowo w składzie mają terbutylazynę, zalecane są tylko doglebowo. Chlomazon znany jest z rozkładu chlorofilu, co powoduje bielenie roślin. Plantatorzy kukurydzy mogą być spokojni o reakcję kukurydzy. Substancja ta w wymienionych preparatach jest produkowana w formulacji MICROPLUS, czyli w technologii mikrokapsułkowania. Takie rozwiązanie technologiczne zwiększa skuteczność i długość działania herbicydu. Dzięki stopniowo uwalnianej substancji czynnej z kapsułki staje się ona bezpieczniejsza dla rośliny uprawnej. Ponadto ogranicza to wymywanie substancji czynnej w głąb profilu glebowego.
Podobna historia dotyczy równie leciwego tifensulfuronu metylu. Substancja znana przede wszystkim jako komponent herbicydów przeznaczonych do odchwaszczania zbóż. W kukurydzy pojawił się po raz pierwszy w latach 2020-2021. Ciekawostką jest możliwość wczesnego stosowania go w tej uprawie pojedynczo (Errani 040 OD, Prokontra 040 OD, Tiff 040 OD). Najnowszym preparatem z jego udziałem jest Dragster (+ rimsulfuron) zalecany z adiuwantem Vivolt jednorazowo lub w dawkach dzielonych.
Sam rimsulfuron produkowany jest w dwóch formach użytkowych: 25 SG lub 25 WG (250 g s.cz./kg) zalecany w dawce 50 lub 60 g/ha, zawsze łącznie z adiuwantem.

Jeszcze starsza

Od blisko 60. lat w kukurydzy jest stosowana ostatnia atrazyna – terbutyloazyna. Zalecana jest pojedynczo przed- i powschodowo z adiuwantami oraz bez. Jest bardzo kompatybilnym komponentem wielu mieszanin fabrycznych. Przykładowo można ją stosować z flufenacetem (Aspekt T), izoksaflutolem (np. Merlin Duo Flexx), petoksamidem (Successor Tx 437,5 SE), S-metolachloerem (np. Primextra Gold) i sulkotrionem (Sulcotrek 500 SC). Ponadto jest składnikiem herbicydów trójskładnikowych, w których oprócz wymienionych substancji swój udział mają chlomazon i mezotrion. Jest substancją czynną zalecaną do zwalczania gatunków dwuliściennych. Podczas sprzyjających warunkach (wilgotna gleba) można spodziewać się działania przez około 4 miesiące, co zabezpiecza plantację przed zachwaszczeniem wtórnym.

Znacznie młodszy

Coraz bardziej „modny” staje się izoksaflutol. Przez długi czas był jedynie komponentem herbicydów dwuskładnikowych (np. Adengo 315 SC, Merlin Duo Flexx, Spade Duo Flexx) oraz trójskładnikowych (Jotamun 650 WG, Metodus 650 WG, Undito 650 WG). Ostatnio na rynku pojawił się w formie preparatu jednoskładnikowego – Merlin Flexx 480 SC. Lepiej działa w warunkach wilgotnej gleby, ale pod tym względem jego wymagania są umiarkowane.

inż. Adam Paradowski

fot. Tytus Żmijewski

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 04/2024 miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy