Program certyfikacji szansą na dodatkowe zyski?

2022-11-02

Duńska spółka Agreena, która jest jedną z wiodących globalna platforma pomiaru sekwestracji węgla w rolnictwie, rozpoczyna działalność w Polsce. Firma oferuje gospodarstwom rolnym możliwość dodatkowego źródła dochodów, dzięki zbywalnym certyfikatom węglowym, wystawianym po pomyślnym corocznym audycie sekwestracji węgla w glebie.

Przedstawiciele Agreeny, którzy 28 października zorganizowali konferencję w Warszawie, zwracali uwagę, że opracowali pierwszy w Europie program certyfikacji węgla w glebie. Jest on oparty na najnowszych badaniach i standardach naukowych. Duński fintech działa już w 14 krajach i współpracuje z gospodarstwami, których łączny areał przekracza 500 tysięcy hektarów.

Prowadząc praktyki rolnictwa regeneracyjnego rolnik będzie mógł zarobić ok. 65 euro na hektar rocznie. –Polscy rolnicy zainteresowani rolnictwem regeneratywnym mają teraz możliwość uzyskania dochodu z nowego plonu: gazów sekwestracji węgla w glebie – mówi Simon Haldrup, współzałożyciel i dyrektor generalny Agreena – Oczekuje się, że Polska odegra ważną rolę w europejskiej transformacji rolnej.

Haldrup zwraca uwagę, że „rolnictwo służące środowisku musi być też ekonomicznie efektywne”.

Certyfikaty wydawane są na podstawie określonego poziomu redukcji gazów cieplarnianych i sekwestracji węgla osiągniętego przez gospodarstwo w danym sezonie wegetacyjnym. Jeden certyfikat odpowiada jednej tonie zmagazynowanego dwutlenku węgla. Certyfikaty mogą być następnie sprzedawane na wolnym rynku, m.in. firmom zainteresowanym obniżeniem własnego śladu węglowego.

Grunty rolne w Polsce stanowią ok. 62 proc. powierzchni kraju, a polskie rolnictwo emituje do atmosfery około 32 mln ton ekwiwalentu CO2 rocznie. Polska więc, chcąc zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, osiągnąć unijny cel redukcji netto 310 Mt ekwiwalentu CO2, musi do 2030 r. zmniejszyć emisje o 38,1 Mt ekwiwalentu CO2.

Według raportu banku BNP Paribas, 70 proc. gleb w Unii Europejskiej jest nieurodzajnych ze względu na sposób gospodarki tym zasobem. Na postępującej erozji gleby europejscy rolnicy tracą średnio 1,25 mld euro rocznie. Według danych FAO, rekultywacja zdegradowanych gleb rolniczych globalnie może przyczynić się do sekwestracji 51 Gt dwutlenku węgla z atmosfery. Umożliwi to zwiększenie produkcji żywności o 17,6 Mt rocznie. Sięgając po praktyki rolnictwa zrównoważonego, w tym zredukowanej orki, polscy rolnicy mogą uzyskać dodatkowy dochód oraz zwiększyć wydajność ekonomiczną swojego gospodarstwa. 

Podnosząc jakość gleby i wspierając bioróżnorodność, rolnicy zasługują na to, by być wynagradzanymi za swój wkład dla środowiska. Nasz program to prosty i przejrzysty sposób na uzyskanie dodatkowego dochodu z działalności rolnej. AgreenaCarbon to jedna z pierwszych interaktywnych platform liczących sekwestrację węgla w gospodarstwie rolnym, posiadających międzynarodową akredytację. W przeciwieństwie do innych podobnych programów na rynku, certyfikaty Agreeny są wystawiane bezpośrednio rolnikowi i stanowią jego własność – zaznacza Simon Haldrup.

Po otrzymaniu certyfikatów CO2 zweryfikowanych niezależnym audytem, rolnik może zdecydować o ich zatrzymaniu, sprzedać je podmiotom instytucjonalnym lub prywatnym, lub zbyć je za pośrednictwem platformy AgreenaCarbon. Średnia cena sprzedaży jednego certyfikatu wynosi ok. 25-50 euro w zależności od sytuacji rynkowej. Przeciętnie rolnik może osiągnąć dochód w wysokości ok. 65 euro na hektar rocznie. Dokładna kwota w dużej mierze zależy od przyjętych przez niego praktyk regeneracyjnych, określających poziom sekwestracji węgla w glebie.

Od początku istnienia Agreeny, nasza misja koncentruje się wokół zwiększania rentowności działalności rolnej. Przy tym ważne jest, aby współpracujący z nami rolnicy zachowali kontrolę nad swoimi praktykami rolnymi, jednocześnie otrzymując rekompensatę finansową za korzyści, jakie generują na rzecz środowiska i społeczeństwa – wyjaśnia Haldrup.

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy