Przed branżą ważne wyzwania

2024-03-04

Rosnące napięcie w handlu z Ukrainą, rolnicze protesty, Europejski Zielony Ład oraz zmiany i wyzwania w hodowli bydła – to tematy, które zdominowały 10. edycję Forum Sektora Wołowiny. Wydarzenie odbyło się 2 lutego w Warszawie pod patronatem miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”.

W 10. edycji Beef Forum wzięło udział ponad 300 osób ze świata nauki, polityki – w tym minister rolnictwa Czesław Siekierski oraz unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, a także hodowcy bydła z całego kraju i z zagranicy. Żyjemy w trudnych czasach. Doświadczyliśmy największej od 100 lat epidemii, agresji Rosji na Ukrainę oraz katastrof klimatycznych. W tym trudnym czasie rolnictwo dostarcza Europie i światu żywności. Za to z całego serca dziękuję hodowcom – mówił unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przyznając jednocześnie, że wewnątrz UE są pomysły ograniczania hodowli. – Zawsze w tych dyskusjach stoję po stronie hodowców – zadeklarował.

Handel bez sentymentów

Jednym z najważniejszych tematów tegorocznej edycji Beef Forum okazały się napięte relacje handlowe z Ukrainą. Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego i przewodniczący Rady Sektora Wołowiny odnosząc się do rolniczych protestów, wyraził nadzieję, że będą one wsparciem dla Janusza Wojciechowskiego w staraniach o złagodzenie niektórych kontrowersyjnych wymagań Zielonego Ładu oraz wprowadzenie sprawiedliwych zasad wymiany handlowej z Ukrainą. – Mamy nadzieję, że ten głos rolników, który się rozlega w tej chwili w całej Europie, będzie stanowił pewne „otrzeźwienie”, a argumenty, które od wielu miesięcy pan komisarz przytacza na forum KE, staną się zrozumiałe dla pozostałych – powiedział Jerzy Wierzbicki.– Protesty dają szansę, że KE zrozumie wagę problemów, z którymi borykają się unijni rolnicy – zaznaczył minister rolnictwa Czesław Siekierski. Jego zdaniem głównymi powodami rolniczych protestów są: spadek opłacalności produkcji rolnej oraz słaba pozycja rolnika w łańcuchu żywnościowym. – Pandemia, także wojna w Ukrainie pokazały, że potrzeba innego podejścia, którego wymaga globalizacja. Okazało się, że nie zawsze wszystko można kupić, sprzedać i dowieźć. W związku z tym rośnie znaczenie  bezpieczeństwa opartego na własnych rynkach. Nadmierne otwarcie nakręca tworzenie gospodarki bardziej konkurencyjnej, ale jednocześnie stwarza obszar niepewności – przekonywał szef resortu rolnictwa. Czesław Siekierski podkreślił, że przywrócenie ładu w relacjach handlowych z naszym wschodnim sąsiadem są konieczne, bo polscy producenci są w obecnej sytuacji wypychani z rynków zbytu. – Prowadzimy dwustronne rozmowy z Kijowem na temat wprowadzenia systemu licencji w handlu wzajemnym. Chcemy ustalić kwoty, powyżej których wprowadzane będą działania osłonowe. To nie są łatwe rozmowy – dodał minister rolnictwa. Zapewnił, że ważna jest dbałość o zachowanie bezpieczeństwa dla rynku drobiu i jaj, cukru i owoców miękkich.

Zrównoważona hodowla

Uczestnicy 10. edycji Forum Sektora Wołowiny dyskutowali również nad praktycznymi aspektami wprowadzania zrównoważonej hodowli bydła. Istotnym elementem prowadzenia zrównoważonej hodowli bydła mięsnego jest dbanie o dobrostan. Wprowadzenie praktyk, które wykraczają poza obowiązkowe normy, daje zwierzętom większy komfort, a tym samym zapewnia lepsze ich samopoczucie i zdrowie. Ma to również korzystny wpływ na wyniki produkcji oraz jakość produktów pozyskiwanych od tych zwierząt, a co za tym idzie na zdrowie konsumentów. Podczas Beef Forum polscy hodowcy mogli z dumą powiedzieć, że zapewniają zwierzętom hodowlanym lepsze warunki niż minimalny standard opisany w unijnych i krajowych przepisach. – Polscy hodowcy podążają wyznaczoną drogą dalszej poprawy dobrostanu zwierząt. Polska w Planie Strategicznym 2023-2027 przeznaczyła ponad 1,4 mld euro na rekompensaty dla rolników z tytułu utrzymywania wyższych standardów – zapewnił Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

tekst i fot. Magdalena Kowalczyk

TRANSMISJA

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 03/2024 miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy