Rozwijają ofertę produktową

2023-05-09

Firma AgroBiotics komercjalizuje z sukcesem kolejny projekt badawczo-rozwojowy. W pierwszym kwartale 2023 r. AgroBiotics wprowadził preparat mikrobiologiczny Elbio FeN SL, natomiast na przełom maja i czerwca planowany jest debiut ProBeet WG. Jest to preparat do stosowania w buraku cukrowym i przeznaczony do budowania indukowanej odporności systemicznej roślin na choroby (ISR), zwłaszcza na chwościk buraka. ProBeet WG może być aplikowany również w innych uprawach, w których choroby powodowane przez Cercospora spp. są dużym problemem. „Produkt na etapie badań poddany był doświadczeniom polowym zgodnym z procedurą EPPO. Analiza zebranych wyników wykazała jednoznacznie korzystny wpływ ProBeet WG na stan fitosanitarny plantacji, plon oraz polaryzację cukru w porównaniu do kontroli” – czytamy w komunikacie. Co ważne, jak zapewnia producent, wyniki po zastosowaniu ProBeet WG nie odbiegały od zaobserwowanych w tzw. technologii standardowej – prowadzenie łanu z wykorzystaniem środków ochrony roślin z grupy fungicydów. Po aplikacji ProBeet WG zanotowano, natomiast wzrost polaryzacji cukru, w porównaniu do badanych programów fungicydowych.

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy