Uczelniana współpraca nabiera rozpędu

2024-02-07

Wydział Rolnictwa i Ekologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podpisał umowę o współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska.

Sygnatariuszami porozumienia ze strony uczelni byli Andrzej Szmalc, pełnomocnik rektora ds. współpracy z gospodarką oraz dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW, dziekan WRiE, a BOŚ reprezentowała Joanna Pasikowska, dyrektor departamentu HR. Porozumienie przewiduje, że Bank Ochrony Środowiska będzie zlecał usługi naukowo-badawcze, przyjmował pracowników na płatne staże, a studentów SGGW na praktyki i staże zawodowe oraz w celu prowadzenia prac studialnych związanych z przygotowywaniem prac dyplomowych, będzie też finansowo i rzeczowo wspierał uczelnię w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.

Natomiast SGGW będzie upowszechniała informacje o podmiocie gospodarczym poprzez działalność dydaktyczną i prowadziła działania doszkalające jej pracowników. To kolejna umowa o współpracy z podmiotami gospodarczymi podpisana przez WRiE. Poprzednie zawarto w 2023 r. ze spółką Bhumi, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oraz spółką Claas Polska. W 2022 r. natomiast: Arkop, farmsaat Polska, Białuty, Procam Polska, SatAgro, gospodarstwem rolnym Witold Ferens, Corteva Agriscience Poland, Yara Poland, Intermag, gospodarstwem rolnym Marcin Gryn oraz Polskim Centrum Akredytacji. W 2021 r. podpisano umowy z: Mzuri-Agro, spółką Osadkowski, Agencją Promocji i Rozwoju Agrobiznesu APRA, firmą Agroconsult Jerzy Maciejewski oraz NaturalCrop Poland.

Fot. SGGW/wrie.sggw.edu.pl/

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy