Wczesna ochrona zbóż przed chorobami

2024-02-02

Wiosna to czas, kiedy do życia budzą się rośliny, ale to także czas, w którym rolnicy stają bardzo często przed wyborem najlepszej strategii ochrony roślin na cały sezon wegetacji. Warto podejmować te decyzje rozważnie, bo one decydują często o zebranym plonie.

W ostatnich latach na plantacjach zbóż coraz częściej rośliny już jesienią porażane są przez grzyby chorobotwórcze. Porażenie to może być na tyle silne, że wskazane jest wykonanie zabiegu opryskiwania z użyciem fungicydu. Panujące podczas jesieni warunki, w okresie kiedy zboża znajdują się w fazie krzewienia, rzadko są korzystne do zastosowania fungicydów. Tymczasem problem z porażeniem roślin narasta, ponieważ niekiedy okres wegetacji jest tak długi, że dopiero przymrozki, które pojawiają się na początku stycznia, hamują rozwój roślin i grzybów patogenicznych.

Zatrzymanie zagrożenia

Wraz z rozpoczęciem wiosennej wegetacji wzmożony rozwój rozpoczynają nie tylko rośliny, ale również grzyby chorobotwórcze. Utrzymanie roślin w dobrej kondycji, wolnych od patogenów procentuje w postaci dobrze rozwiniętych korzeni i prawidłowo funkcjonującej części nadziemnej (liście). Dzięki temu rośliny w przypadku wystąpienia niskich temperatur w okresie późnowiosennym są w stanie przetrwać ten trudny czas. Na początku wiosny uwagę należy zwrócić na obecność sprawców takich chorób na liściach pszenicy jak: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna liści i rdza żółta zbóż i traw. Z kolei na jęczmieniu wysokie porażenie liści wywołane może być przez: sprawców plamistości siatkowej, mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz rynchosporiozy zbóż. Rozwój grzybów jest masowy, gdy panują warunki im sprzyjające (odpowiednia wilgotność i temperatura dodatnia).Pszenica i jęczmień są również często zasiedlane przez mszyce, które są wektorami wirusów żółtej karłowatości jęczmienia. Ta choroba wirusowa też potrafi spowodować znaczące straty w plonie.

Rozpoznanie sprawców

Proces wyboru środka ochrony roślin warto rozpocząć od weryfikacji tego, co widoczne jest na liściach, pochwach liściowych i korzeniach roślin. Należy więc w pierwszej kolejności rozpoznać objawy chorób i określić stan zdrowotny roślin.

dr inż. Jakub Danielewicz,

prof. dr hab. Marek Korbas

Zakład Mykologii

IOR – PIB, Poznań

fot. Jakub Danielewicz

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 02/2024 miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy