Webinar „Proces inwestycyjny zakładania biogazowni rolniczej – aspekty prawne”

2024-06-21

Webinar „Proces inwestycyjny zakładania biogazowni rolniczej – aspekty prawne.” realizowany jest w ramach projektu www.energiadlawsi.pl. Webinar jest bezpłatny. Rejestracja jest konieczna do wzięcia udziału w webinarze. Prowadzącym webinar jest mgr Tomasz Marzec prawnik, ekspert z zakresu prawa rolnego oraz prawa odnawialnych źródeł energii.

Zakres tematyczny:

  • Aspekty formalno-prawne inwestycji
  • Wybór najlepszego modelu prawno-biznesowego dla biogazowni rolniczej
  • Specustawa biogazowa – ułatwienia dla rolników
  • Współpraca między rolnikiem a podmiotem prowadzącym biogazownię – w jaki sposób osiągać wspólne korzyści?

Webinar realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego www.energiadlawsi.pl. Twórcą projektu jest Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

Więcej informacji o ekspercie Tomaszu Marcu.

Tomasz Marzec

Prawnik, ekspert Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, specjalizuje się w prawie rolnym oraz prawie odnawialnych źródeł energii. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą prawnym aspektom rozwoju energetyki obywatelskiej, w tym przede wszystkim spółdzielni energetycznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywa współpracując z kancelariami prawnymi, urzędami administracji publicznej, w tym z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, a także z organizacjami pozarządowymi. Autor publikacji naukowych, popularno-naukowych, uczestnik konferencji naukowych. Wykładowca oraz szkoleniowiec. Współautor nowelizacji przepisów regulujących spółdzielnie energetyczne, które następnie zostały uchwalone oraz weszły w życie w drodze ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1762).

Realizuje projekt badawczy pt. „Spółdzielnia energetyczna jako forma prawna rozwoju energetyki obywatelskiej”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu Preludium 22 (dec. nr DEC-2023/49/N/HS5/01691/R).

REJESTRACJA NA WEBINAR

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze