Wiedza na platformie

2020-12-03

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP uruchomiło „ASAP Akademię” – platformę edukacyjną stanowiącą kompendium wiedzy o rolnictwie zrównoważonym.

– Celem „ASAP Akademii” jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat zarządzania gospodarstwem w sposób zrównoważony, czyli poprzez połączenie celów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych rolnictwa. Każda z lekcji opracowana jest na bazie naszego autorskiego „Przewodnika Rolnictwa Zrównoważonego ASAP”, powstałego przy współudziale czołowych polskich specjalistów z wielu dziedzin nauk rolniczych, społecznych i ekonomicznych – mówi Jerzy Próchnicki, redaktor naczelny „ASAP Akademii” i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej.

– Zrównoważony środowiskowo, ekonomicznie i społecznie system produkcji żywności to największe wyzwanie dla sektora rolno-spożywczego i dla samych rolników. Niezmiernie istotne są tutaj działania edukacyjne i transfer wiedzy. Dlatego też stworzyliśmy platformę edukacyjną, która każdemu zainteresowanemu pozwala zwiększyć kompetencje w zakresie rolnictwa zrównoważonego – dodaje Małgorzata Bojańczyk, dyrektor biura stowarzyszenia ASAP.

Platforma edukacyjna jest dostępna pod adresem asapakademia.pl i zawiera lekcje na temat: rolnictwa zrównoważonego, budowania relacji (kompetencje miękkie), bioróżnorodności, zarządzania glebą, zarządzania substancjami odżywczymi, siewu i sadzenia, społeczności lokalnych oraz stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. „ASAP Akademia” będzie w przyszłości uzupełniana o kolejne, ważne dla każdego rolnika, obszary tematyczne.

– Zapraszamy do skorzystania z jedynego takiego kompendium wiedzy w Polsce, w dowolnym dla siebie czasie, bez konieczności wychodzenia z domu – zachęca Małgorzata Bojańczyk.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Więcej na temat stowarzyszenia na stronie: rolnictwozrownowazone.pl

oprac. (Fem)

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy