Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy obawiaz się wystąpienia strat suszowych w twoim gospodarstwie?
 
Tak. Widać, że sytuacja jest fatalna
Nie. W minionych latach było gorzej
Na razie trudno ocenić
Mam nadzieję, że nie będzie tak źle


Aktualno?ci

Innowacje w uprawie kukurydzy

2021-06-22

Innowacje w uprawie kukurydzy
Wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii „Od pola do stołu” wymusza na przedsiębiorcach rolnych poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych, które pozwolą na utrzymanie wielkości i jakości plonów przy zapowiadanym ograniczonym nawożeniu azotem oraz stosowaniu środków ochrony roślin. Dotyczy to także produkcji kukurydzy, zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę.

Pomocą mogą być pierwiastki korzystne, które ograniczają niekorzystny wpływ czynników stresowych na rośliny. Składniki te nie są zaliczane ani do makro-, ani do mikroelementów. Najbardziej znany z nich to krzem (Si).

Sprawdzony w doświadczeniach

Wyniki badań przeprowadzonych przez specjalistów z Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach potwierdzono wysoką efektywność aplikacji dolistnej produktów zawierających krzem (stymulatorów wzrostu i nawozach dolistnych). W badaniach wykonanych w Poznaniu stosowanie stymulatora wzrostu zawierającego krzem stwierdzono ograniczenie porażenia roślin przez choroby grzybowe o 80-100 proc. zarówno przy stosowaniu samodzielnym, jak też w wariancie z fungicydem.
 
W jednym z badań uzyskano także widoczne ograniczenie liczebności roślin uszkodzonych przez zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową. Wzrost plonu ziarna w 2014 r. po zastosowaniu stymulatora wyniósł 27 proc., a stymulatora z fungicydem 26 proc. Rok później po zastosowaniu stymulatora łącznie z fungicydem uzyskano przyrost w wysokości 2 proc. (brak danych dla kombinacji ze stymulatorem).

Również badania przeprowadzone w IOR – PIB w Poznaniu dostarczyły cennych informacji na temat możliwości ograniczenia zawartości mikotoksyn w ziarnie kukurydzy poprzez stosowanie stymulatora wzrostu zawierającego krzem. Chodzi o zawartość deoksyniwalenolu (DON) i zearelonu (ZEA) (tab. 2). Trzykrotna aplikacja produktu, spowodowała z zależności od dawki, zmniejszenie zawartości mikotoksyny DON o 83-91 proc., a ZEA o 97-99 proc. w porównaniu z kombinacją bez oprysku dolistnego.

W 2017 r. w IUNG – PIB w Puławach stosowano nawóz dolistny zawierający krzem i potas w trzech kombinacjach: 0,5 l/ha w fazie 3.-4. liścia kukurydzy (BBCH 13-14), 0,5 l/ha w fazie 9. liścia (BBCH 19) i 2 x 0,5 l/ha w obu tych terminach. Uzyskano przyrost plonu ziarna wynoszący od 18 do 28 proc. w porównaniu z kontrolą. Również w badaniach wykonanych w IUNG – PIB w Puławach potwierdzono korzystny wpływ stosowania nawozu dolistnego zawierającego krzem i mikroelementy na plonowanie kukurydzy uprawianej na kiszonkę (tab. 3). Jednokrotna aplikacja produktu przyczyniła się w zależności od dawki do wzrostu plonu świeżej masy o 10 i 15 proc., a plonu ogólnego suchej masy o 12 i 25 proc.

Cechą charakterystyczną produktów zawierających krzem, a aplikowanych dolistnie jest duże zróżnicowanie efektu wzrostu plonu w zależności od wielu czynników panujących na polu. Zwykle w im trudniejszych warunkach dla wzrostu i rozwoju roślin, są stosowane, tym przynoszą lepsze efekty.
 
Cały tekst można przeczytać w czerwcowym numerze miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny” 
 
 
Tekst i fot. dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak
SGGW w Warszawie

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze