2024-04-11

Zachęty zamiast kar

Nie będzie obowiązkowego ugorowania 4 proc. gruntów ornych w gospodarstwach rolnych, rolnicy będą mogli zdecydować, czy wybierają dywersyfikację upraw, czy zmianowanie, zmienione…

2024-04-04

Ziarno politycznej niezgody

Całkowite embargo na dostawy towarów rolno-spożywczych z Ukrainy do Polski nie zmieni sytuacji rynkowej w kraju, ponieważ dominujący wpływ na ceny skupu…


Spis
treści

Przedsiębiorca rolny