Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Pod naszym patronatem

Audyt ASAP

2020-02-25

Rolnictwo zrównoważone zdobywa coraz więcej zwolenników wśród konsumentów. Powoduje to zwiększone zainteresowanie przetwórców i właścicieli sklepów spożywczych jego produktami. W jaki sposób rolnik może sprawdzić, na jakim poziomie zrównoważenia prowadzi gospodarstwo?

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP jako jedyna w kraju organizacja przeprowadza audyty gospodarstw rolnych pod kątem zrównoważenia. Audyt wykonywany jest na podstawie tzw. listy kontrolnej, która systematyzuje wiedzę na temat rolnictwa zrównoważonego i reprezentuje jego jednolite międzynarodowe standardy. Jest więc rozpoznawalny na międzynarodowym rynku dostaw żywności. Lista powstała na bazie Farm Sustainability Assessment (FSA), narzędzia oceny poziomu zaawansowania praktyk zrównoważonych SAI Platform. SAI Platform to jedyna na świecie globalna inicjatywa na rzecz rolnictwa zrównoważonego w przemyśle spożywczym. Skupia ona firmy i marki, m.in. Coca Cola, Danone, Nestle, McDonald’s, McCain, Unilever, Heineken, czy Farm Frites.

Misją platformy, podobnie jak stowarzyszenia ASAP w Polsce, jest promocja i implementacja zrównoważonych praktyk w globalnym łańcuchu dostaw żywności. Platforma realizuje ją poprzez opracowywanie nowych i testowanie najlepszych praktyk w ramach projektów na wszystkich kontynentach, a także tworzenie praktycznych narzędzi dla rolników do skutecznego wdrażania zasad rolnictwa zrównoważonego. Dzięki tym unikalnym narzędziom nie tylko mierzy postęp gospodarstw w aspekcie zrównoważenia, ale również pomaga w ich dalszym rozwoju.

Po udzieleniu odpowiedzi na ponad 100 pytań z listy kontrolnej, które dotyczą m.in. agrotechniki, finansów, działań prospołecznych oraz prośrodowiskowych, producent rolny dowiaduje się, na jakim poziomie rolnictwa zrównoważonego jest jego gospodarstwo. Może to być poziom brązowy, srebrny lub złoty. Dowiaduje się także, co powinien w gospodarstwie poprawić.

Lista kontrolna podlega okresowym modyfikacjom, podążając za nowymi rozwiązaniami i technologiami w rolnictwie, a także zmieniającymi się oczekiwaniami konsumentów. Dzięki temu zapewnia audytowanym gospodarstwom rozwój i doskonalenie.

Po audycie rolnik otrzymuje zaświadczenie mówiące o stopniu zrównoważenia jego gospodarstwa oraz tablicę informacyjną potwierdzającą, że we współpracy z ASAP prowadzi gospodarstwo zrównoważone. Zaświadczenie może stać się kartą przetargową w staraniach o odbiorcę, a producent staje się konkurencyjny na rynku i może walczyć o wyższą cenę swoich towarów. Ponadto dzięki temu producenci mogą zdobywać wieloletnie kontrakty z odbiorcami, gwarantując im dobre jakościowo surowce pochodzące z systemu rolnictwa zrównoważonego. To ważny aspekt długoterminowej stabilności finansowej gospodarstwa.

Audyty przeprowadzane są w gospodarstwach rolnych w Polsce od kilkunastu lat. Wykazały, że w niektórych gospodarstwach rolnictwo zrównoważone funkcjonuje na poziomie 20 proc., a w innych na poziomie aż 98 proc. Należy zaznaczyć, że zrównoważone rolnictwo to sposób myślenia i świadomość producenta, który niezależnie od tego w czym się specjalizuje, w każdej dziedzinie stara się o optymalizację poszczególnych elementów łańcucha wartości i odpowiedzialności.

Teoretycznie każdy producent po zapoznaniu się z „Przewodnikiem rolnictwa zrównoważonego ASAP” oraz z listą kontrolną FSA może przeprowadzić samoocenę pod kątem poziomu zrównoważenia gospodarstwa. Polska wersja tej listy dostępna jest na stronie SAI Platform: https://saiplatform.org/fsa/resource-centre/. Ale może to też zrobić audytor, który przeszedł odpowiednie szkolenia.

Prognozowany znaczący wzrost liczby ludności na świecie i kurczące się zasoby naturalne Ziemi to sygnał do zaprzestania intensywnej produkcji na rzecz zrównoważonego podejścia. Tą konieczność dostrzegli najwięksi „rynkowi gracze” łańcucha dostaw żywności, tworząc wspomnianą globalną inicjatywę na rzecz zrównoważonego rozwoju SAI Platform. To de facto inicjatywa na rzecz przetrwania kolejnych pokoleń, która nie jest modnym trendem, ale wyrazem racjonalnego podejścia do gospodarowania zasobami ekonomicznymi, ludzkimi i naturalnymi. To też ceniony wyróżnik na rynku producentów żywności.

Co różni audyt ASAP od ponad 400 innych certyfikatów dotyczących bezpieczeństwa żywności? Poza tymi gwarancjami zapewnia on, że surowiec został wyprodukowany z poszanowaniem środowiska naturalnego i zdrowia człowieka oraz z troską o dobre relacje z pracownikami i społecznością lokalną. To ważne wartości dla współczesnego konsumenta, który bardziej niż kiedykolwiek dba dziś o zdrowie, relacje międzyludzkie i planetę. Dlatego coraz częściej świadomie sięga po produkty pochodzące z przyjaznego otoczenia i zrównoważonej produkcji rolnej.

Konkurs

Odpowiedz na pytanie: „Czym jest dla Ciebie rolnictwo zrównoważone?”. Odpowiedzi prosimy przesłać na adres e-mail: fiedler@apra.pl do 20 marca 2020 r. Najbardziej twórcza wypowiedź będzie nagrodzona darmowym audytem w gospodarstwie rolnym, przeprowadzony przez audytora ze stowarzyszenia ASAP. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniowym numerze miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”.

***

Stowarzyszenie ASAP proponuje audyt gospodarstw rolnych pod kątem spełniania zasad rolnictwa zrównoważonego. Więcej informacji na  www.rolnictwozrownowazone.pl/kontakt/

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

redakcja „PR”


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat