Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy dobrze się stało, że przedłużono zakaz sprzedaży państwowej ziemi o 5 lat?
 
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA


Prawo
 Wsparcie dla gmin

250 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 ma trafić w grudniu do ok. 600 gmin, w których funkcjonowały niegdyś PGR – przewiduje projekt uchwały Rady Ministrów.
 
Ten program pomocowy zapowiedział w połowie września premier Mateusz Morawiecki. W październiku został opublikowany projekt uchwały w tej sprawie, za którego opracowanie odpowiedzialny był Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA.

Pieniądze, za pośrednictwem wojewodów, mają trafić na rachunki samorządów najpóźniej w grudniu 2020 r. Każda gmina będzie mogła złożyć maksymalnie trzy wnioski o wsparcie maksymalnie trzech inwestycji. Wartość jednej nie może być mniejsza niż 50 tys. zł ani większa niż 5 mln zł. Również łączna wartość inwestycji, w przypadku złożenia przez gminę więcej niż jednego wniosku, nie może przekroczyć 5 mln zł. Wsparcie w szczególności obejmować będzie rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej czy drogowej, budowę centrów umożliwiających integrację i aktywizację mieszkańców czy termomodernizację budynków. Pieniądze mogą też być przeznaczone na finansowanie zadań rewitalizacji oraz na przedsięwzięcia niskoemisyjne.
 
(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze