Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo w tym roku odczuje skutki suszy rolniczej?
 
Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
Poczekamy, zobaczymy


Prawo
Zmiana opłat

12 lutego zmieniły się opłaty za wydanie paszportu bydła. Opłata wyniesie 1 zł (wcześniej 1,33 zł). Do 2 zł wzrośnie natomiast opłata za wydanie duplikatu paszportu (wcześniej 1,33 zł).

Opłata za doręczenie paszportu (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) przez Pocztę Polską wynosi 8,50 zł. Opłaty należy wnieść przed wydaniem paszportu bydła lub jego duplikatu oraz przed ich doręczeniem. Można je uiścić bezpośrednio w biurze powiatowym ARiMR lub przelewem na rachunek bankowy: BGK 46 1130 1017 0000 3160 0020 0013 (dla posiadaczy bydła z całego kraju, niezależnie od tego, w którym biurze powiatowym agencji złożyli zgłoszenia do rejestru).

Paszporty dla bydła są wystawiane przez ARiMR po otrzymaniu od rolnika poprawnego
i kompletnego zgłoszenia zwierzęcia do rejestru. Na podstawie informacji o zarejestrowanych zwierzętach w systemie IRZ każda sztuka bydła zaopatrywana jest w paszport. Dokument zabezpieczono hologramem, na którym widnieje logo ARiMR oraz unikatowy numer. Hologram naklejany jest na paszport w biurach powiatowych przed wydaniem go posiadaczowi bydła. Zgłoszenia bydła do rejestru można dokonać w formie elektronicznej przy użyciu aplikacji Portal IRZplus; w formie pisemnej na formularzu ARiMR osobiście w biurze powiatowym – trzeba je pozostawić we wrzutni przy wejściu do biura powiatowego lub wysłać pocztą na adres biura powiatowego. Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze