2020-06-01

Ochrona kukurydzy przed chorobami

Jak pokazują ostatnie lata, nawet podczas suszy sprawcy chorób potrafią poważnie uszkodzić rośliny, które jeszcze bardziej ograniczają plonowanie i wydają plon gorszej…

2020-06-01

Niewiele ulg dla rolników

16 maja weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tak…

2020-06-01

Za pan brat z bakteriami

O bakteriach probiotycznych i ich zastosowaniu w uprawach rolnych i ogrodniczych, w produkcji zwierzęcej, a także w domu, może z pasją opowiadać…

2020-06-01

Rolnictwo jeszcze bardziej zielone

20 maja Komisja Europejska przedstawiła strategie „Od pola do stołu” oraz na rzecz „Różnorodności biologicznej”, leżące u podstaw Europejskiego Zielonego Ładu. Zdaniem…