2020-11-01

Opłacalny opas bydła

Efektywność produkcji żywca wołowego jest wyznaczana poprzez jej opłacalność. Rachunek ekonomiczny jest niezbędnym elementem profesjonalnego zarządzania procesem produkcyjnym, czyli chowem młodego bydła…

2020-11-01

Omacnica i spółka

W kończącym się sezonie wegetacyjnym kluczowy wpływ na pojaw szkodników kukurydzy miała pogoda, a także stosowany system uprawy, odmiana i pielęgnacja.

2020-11-01

Chwościk „zabrał” cukier

To nie był łatwy sezon uprawowy dla buraka cukrowego, o czym świadczą uzyskiwane przez plantatorów wyniki produkcyjne. Niestety, sama kampania buraczana również…

2020-11-01

Grunt to gleba

- Chcemy produkować coraz więcej, ale w sposób zrównoważony. To ważne dla następnych pokoleń – przekonuje Krzysztof Nykiel, prezes Krajowego Związku Plantatorów…

2020-11-01

Bunt rolników

Blokada centrum Warszawy przez tysiące rolników, którzy 13 października przyjechali do stolicy z żądaniem wyrzucenia poselskiego (PiS) projektu nowelizacji ustawy o ochronie…