Rekordowa liczba rejestracji

2022-08-01

Powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w 2022 r. wynosi według danych ARiMR blisko 2,3 mln ha, co oznacza wzrost w porównaniu do lat poprzednich. Jest więc rośliną o największym areale uprawy w naszym kraju.

Na początku tego roku zarejestrowano 20 nowych odmian pszenicy ozimej, najwięcej w historii. Tylko cztery pochodzą z hodowli krajowej, pozostałe to odmiany zagraniczne. Spośród nowości, 9 to odmiany jakościowe chlebowe, a 11 chlebowe. Należy jednak zaznaczyć, że większość nowych odmian została zarejestrowana po dwóch latach badań, stąd ich ocena wartości technologicznej nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Dla tych odmian analizy będą wykonywane również po zbiorze w 2022 r. Po trzech latach badań zostały zarejestrowane odmiany: Asory, Callistus, Impresja, KWS Patronum, LG Nida i Vistula. Dla tych odmian oceny technologiczne są ostateczne. Ważniejsze cechy nowych odmian pszenicy ozimej przedstawione są w tabeli.

Odmiana mieszańcowa

Wśród tegorocznych nowości znalazła się między innymi odmiana mieszańcowa Hyvega, która wyróżnia się bardzo dobrą plennością. Odmiany mieszańcowe pszenicy ozimej nie są jeszcze zbyt popularne w uprawie, a ich przewaga w plenności nad odmianami populacyjnymi jest znacznie mniejsza niż w innych gatunkach. Obecnie w Krajowym rejestrze (KR) znajdują się tylko dwie odmiany mieszańcowe. Ponadto, na rynku nasiennym dostępnych jest także kilka odmian ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA). Prace hodowlane nad tego typu odmianami są prowadzone przez wiele ośrodków hodowlanych, a w doświadczeniach rejestrowych COBORU ocenianych jest kilka tych form. W kolejnych latach wybór odmian mieszańcowych pszenicy ozimej powinien się zwiększać.

Postęp w plenności

Pozostałe nowości wnoszą zróżnicowany postęp genetyczny w zakresie plenności i zimotrwałości. Na ogół odmiany o niższej zimotrwałości cechują się wyższym potencjałem plonowania. Ta zasada potwierdza się również w przypadku tegorocznych rejestracji. Do odmian najlepiej ocenianych pod względem plonowania zaliczyć należy przede wszystkim: Chevignon, Callistus i RGT Technik z grupy A oraz LG Mondial, Elektra i Buldozer z grupy B. Są to jednak odmiany, których oceny zimotrwałości mieszczą się w zakresie 2-3,5. Z kolei odmiana Intuicja (grupa A) cechuje się wyraźnie lepszą zimotrwałością (ocena 5), ale niższym poziomem plenności.

Dobra odporność  

Generalnie nowe odmiany wnoszą postęp w odporności na choroby i wyleganie. Jednak przy tak dużej liczbie nowości można wskazać odmiany lepiej lub gorzej oceniane w poszczególnych cechach. Większość cechuje się dobrą odpornością na rdzę brunatną, a także mączniaka prawdziwego i septoriozy liści. Na rdzę żółtą bardziej podane są Elektra i LG Cruzak. Dość duże zróżnicowanie odmian dotyczy wysokości i odporności na wyleganie. Wyższymi roślinami cechują się odmiany: Intuicja, Hyvega, Elektra i Pallas, niższymi zaś – RGT Technik. Dużą odpornością na wyleganie wyróżniają się odmiany: LG Mondial i RGT Technik, z kolei w tej cesze gorzej oceniana jest odmiana Asory. Wysoką zawartością białka cechują się odmiany Pallas i RGT Technik z grupy A i Polarkap z grupy B.

mgr inż. Andrzej Najewski

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 08/2022 miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy