Wzrosła stawka VAT na nasienie

2020-07-08

1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT dotycząca m.in. zmiany wykazu towarów i usług opodatkowanych stawkami obniżonymi. Obecny system stawek VAT, oparty na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, został zastąpiony unijną nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów oraz aktualną Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług. Konsekwencją jest zmiana zakresu stosowania stawek obniżonych VAT. Dotyczy to nasienia zwierząt hodowlanych.

Dlatego jeszcze w czerwcu zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił z wnioskiem do premiera i ministra rolnictwa o pozostawienie 8-procentowej stawki VAT na nasienie zwierząt hodowlanych (czyli niepodnoszenie jej do 23 proc.). Podczas prac nad zmianą matrycy stawek VAT oraz sposobem klasyfikacji towarów doszło – zdaniem samorządu rolniczego – do przeoczenia polegającego na wyłączeniu z zakresu towarów objętych preferencyjną stawką (8 proc.) nasienia klasyfikowanego dotychczas w PKWiU 2008 pod pozycją 01.42.20.0 w ramach grupowania 01.4 o nazwie „Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego”. Do 1 lipca produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym również nasienie bydlęce i trzody chlewnej, sklasyfikowane jako 01.4 PKWiU 2008, były objęte stawką 8 proc. Natomiast od 1 lipca, na podstawie nowej matrycy stawek VAT, nasienie bydlęce i trzody chlewnej, zostało wyłączone z preferencyjnej stawki VAT i podlega opodatkowaniu stawką VAT 23 proc.

Zarząd KRIR zwraca uwagę, że podwyższenie stawki VAT na nasienie jest niespójne z założeniami nowelizacji ustawy o VAT, to jest uproszczeniem stawek poprzez objęcie jedną stawką całej grupy produktów – żywności i produkcji rolniczej. „Większość polskich rolników, w tym hodowców, funkcjonuje jako rolnicy ryczałtowi, którzy nie mają możliwości odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług. Podwyższenie stawki VAT o 15 pp dla polskich producentów nasienia bydła i trzody chlewnej postawiłoby polską hodowlę w znacznie gorszej sytuacji rynkowej wobec producentów zagranicznych. Obecnie firmy z Niemiec, Belgii i Francji mają bardzo silną pozycję na polskim rynku, a zmiana VAT dla polskich hodowców doprowadzi do upadku polskich firm” – alarmuje zarząd KRiR.

W odpowiedzi minister rolnictwa Jan K. Ardanowski wyjaśnił, że sprawy dotyczące podatku VAT, w tym wysokość obowiązujących stawek, należą do zakresu działań ministra finansów. Natomiast w opinii ministra rolnictwa konieczne jest przywrócenie w odniesieniu do nasienia bydlęcego i pozostałego o kodzie CN 0511 10 00 możliwości stosowania 8-procentowej stawki VAT, tak jak dotychczas. W związku z powyższym, minister rolnictwa zwrócił się do Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów, z prośbą o zmianę przepisów w celu uwzględnienia w rozporządzeniu ministra finansów preferencyjnej stawki na nasienie. „Podwyższenie stawki podatku za nasienie bydlęce i pozostałe z 8 do 23 proc. nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia w świetle konieczności doskonalenia populacji bydła i świń w celu zachowania wzrastającej wydajności jednostkowej krów, wzrostu ogólnej produkcji mleka i mięsa oraz poprawy ich jakości” – napisał minister rolnictwa Jan K. Ardanowski. „Zgodnie z danymi statystycznymi, w 2019 r. wykonanych zostało 1 792 346 zabiegów sztucznego unasieniania bydła i jałowic oraz wprowadzono do obrotu 2 290 130 porcji nasienia knurów. Zmiana stawki VAT do porcji nasienia spowoduje realny wzrost kosztów zakupu nasienia buhajów i knurów, który najbardziej odczują hodowcy MŚP. Konsekwencją zmiany stawki podatku VAT mogłaby być rezygnacja z powszechnej i ogólnie dostępnej metody rozrodu jaką jest inseminacja lub rezygnacja z zakupu nasienia od rozpłodników o wysokiej wartości hodowlanej, a w konsekwencji odpowiednio droższego, na rzecz nasienia tańszego, a tym samym o zdecydowanie niższej wartości hodowlanej, co będzie z kolei miało realny wpływ na wartość hodowlaną urodzonego potomstwa”.

22 lipca zarząd KRIR wystąpił do ministra finansów o przywrócenie 8-procentowej stawki VAT na nasienie zwierząt hodowlanych.

(Fem)

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy