2022-04-01

ARiMR sprawdzi wszystkie grunty

Z końcem ubiegłego roku zakończył się niezwykle ciekawy projekt SATMIROL prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny w konsorcjum z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej…

2022-04-01

Roboty pracują w oborze

Jedna z najnowocześniejszych obór w naszym kraju wyposażona została w roboty udojowe, roboty czyszczące, czochradła, wentylację oraz automatyczny system zadawania pasz, który…

2022-04-01

Trafić w odpowiedni moment

Wprowadzanie zasad Zielonego Ładu i cofanie zezwoleń na stosowanie wielu środków ochrony roślin spowodowało, że rolnicy mają coraz większy problem z utrzymaniem…