2020-07-01

Giganty na polach

Wielkoobszarowe farmy mają w Polsce niewielki udział w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych. Mimo to producenci kombajnów zbożowych proponują dla tej grupy wysokowydajne…

2020-07-01

Czy odchwaszczać międzyplony?

Międzyplony, to rośliny uprawiane między dwoma plonami głównymi z przeznaczeniem na paszę lub zielony nawóz. Najbardziej popularna forma to międzyplony ścierniskowe. Niekiedy…

2020-07-01

Dopłaty do kredytów

19 czerwca Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii Covid-19 oraz o uproszczonym…

2020-07-01

Był koronawirus, jest ASF

Koronawirus przestał mieć decydujący wpływ na cenę tuczników w Polsce i Unii Europejskiej. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach opłacalność…

2020-07-01

Praca dla robotów

Małgorzata i Leszek Olszewscy, gospodarujący na 130 ha i utrzymujący stado bydła mlecznego w Białowieżynie w woj. kujawsko-pomorskim uważają, że od kiedy…

2020-07-01

Mniej czy więcej pieniędzy?

Budżet Unii Europejskiej na lata 2021-27 miał zostać przedstawiony 19 marca, ale pandemia Covid-19 spowodowała, iż jego założenia musiały zostać w większości…