2024-02-02

WPR do poprawki

Bezwzględne ugorowanie 4 proc. gruntów ornych w gospodarstwie o powierzchni 100 ha położonym w rejonie, gdzie za jeden hektar trzeba zapłacić 80…

2024-02-02

Po pierwsze dywersyfikacja 

Prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni blisko 1 tys. ha, z czego niemal połowę gruntów przeznaczają na towarową produkcję roślin, pozostałe natomiast na…

2024-02-02

Dzierżawy na równych zasadach

Środowisko przedsiębiorców rolnych ma do spełnienia ważne zadanie w kontekście utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego kraju – podkreślał minister rolnictwa Czesław Siekierski, który 5…