Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy zmiana na stanowisku ministra rolnictwa jest korzystna dla producentów rolnych?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 37 tygodniu 2017 r.

2017-09-22

Rynek mleka i wołowiny w 37 tygodniu 2017 r.
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion Sierpień Lipiec Miesięczna zmiana ceny
Północny
139,40
134,35
3,8
Centralny
136,85
131,40
4,1
Południowo-wschodni
142,24
135,45
5,0
Zachodni
137,29
134,17
2,3
Polska
138,97
133,83
3,8
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie Sierpień 2017
Sierpień 2016
 
Sierpień 2015 Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska 2016 2015
138,97 107,26 111,26 29,6 24,9
 
3. Zmiana cen wybranych produktów mleczarskich ( w zł/100kg) w skali tygodnia, miesiąca, początku roku, roku i dwóch lat.
Towar Cena
aktualna tydzień temu miesiąc temu początek roku rok temu 2 lata temu
Mleko surowe skup sierpień 17 139,0
 
133,8 132,0 107,3 111,3
Mleko w proszku odtłuszczone 728,3 742,6 734,1 869,6 750,8 714,8
Mleko w proszku pełne 1311,6 1301,2 1317,3 1159,7 963,6 914,7
Masło w blokach 2517,5 2446,2 2434,6 1822,2 1518,2 1190,1
Masło konfekcjonowane 2708,9 2667,3 2528,0 1971,8 1664,5 1302,1
Ser Edamski 1467,2 1438,2 1487,1 1454,4 1323,1 1069,0
Ser Gouda 1458,1 1459,3 1461,2 1465,8 1315,1 1027,6
 
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
kategoria bydła w.ż.* [zł/kg] zm. ceny [%]
2017-09-17 2017-09-10
Bydło ogółem 6,50 6,46 0,7
Bydło 8-12 m-cy (Z) 6,79 6,57 3,3
Byki 12-24 m-ce (A) 7,36 7,35 0,2
Byki > 24 m-cy (B) 7,24 7,25 -0,2
Wolce > 12 m-cy (C) -- -- --
Krowy (D) 5,20 5,14 1,1
Jałówki > 12 m-cy (E) 6,61 6,58 0,5
 
kategoria bydła mpc* [zł/kg] zm. ceny [%]
2017-09-17 2017-09-10
Bydło ogółem 12 823 12 735 0,7
Bydło 8-12 m-cy (Z) 12 605 12 197 3,3
Byki 12-24 m-ce (A) 13 652 13 628 0,2
Byki > 24 m-cy (B) 13 526 13 553 -0,2
Wolce > 12 m-cy (C) -- -- --
Krowy (D) 11 179 11 057 1,1
Jałówki > 12 m-cy (E) 12 807 12 743 0,5
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)
kategoria tydzień zm. tyg.(%)
2017-09-17 2017-09-10
cielęta 60-100 kg 12,83 12,64 1,5
młode bydło opasowe 6,77 6,79 -0,3
krowy wybrakowane 4,85 4,85 0,0
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat