Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo poniosło straty z powodu suszy?
 
Tak, powyżej 70 proc.
Tak, poniżej 70 proc.
Nie


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 45 tygodniu 2017 r.

2017-11-20

Rynek mleka i wołowiny w 45 tygodniu 2017 r.
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion Wrzesień Sierpień Miesięczna zmiana ceny
Północny 143,61 139,40 3,0
Centralny 142,63 136,85 4,2
Południowo-wschodni 147,68 142,24 3,8
Zachodni 142,69 137,29 3,9
Polska 143,80 138,97 3,5
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie Wrzesień 2017
Wrzesień 2016
 
Wrzesień 2015 Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska 2016 2015
143,80 114,21 111,98 25,9 28,4
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2017.11.12
2017.11.05
Masło Ekstra w blokach 2 258,10 2 197,26 2,8
Masło Ekstra konfekcjonowane 2 352,82 2 424,29 -2,9
Mleko odtłuszczone w proszku 664,38 666,75 -0,4
Mleko pełne w proszku 1 303,33 1 327,37 -1,8
Ser Edamski 1 445,22 1 465,25 -1,4
Ser Gouda 1 437,90 1 447,43 -0,7
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
kategoria bydła w.ż.* [zł/kg] zm. ceny [%]
2017-11-12 2017-11-05
Bydło ogółem
6,65
6,62
0,4
bydło 8-12 m-cy (Z)
6,92
7,45
-7,1
byki 12-24 m-ce (A)
7,64
7,60
0,6
byki > 24 m-cy (B)
7,50
7,48
0,3
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
krowy (D)
5,37
5,34
0,5
Bydło ogółem
6,65
6,74
0,4
 
kategoria bydła mpc* [zł/kg] zm. ceny [%]
2017-11-12 2017-11-05
Bydło ogółem
13 114
13 056
0,4
bydło 8-12 m-cy (Z)
12 832
13 815
-7,1
byki 12-24 m-ce (A)
14 176
14 097
0,6
byki > 24 m-cy (B)
14 021
13 974
0,3
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
krowy (D)
11 540
11 486
0,5
Bydło ogółem
13 114
13 065
0,4
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)
kategoria tydzień zm. tyg.(%)
2017-11-12 2017-11-05
cielęta 60-100 kg 12,78 13,03 -1,9
młode bydło opasowe 7,74 6,80 13,8
krowy wybrakowane 4,90 4,85 1,0
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat