Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo poniosło straty z powodu suszy?
 
Tak, powyżej 70 proc.
Tak, poniżej 70 proc.
Nie


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 46 tygodniu 2017 r.

2017-11-29

Rynek mleka i wołowiny w 46 tygodniu 2017 r.
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion Październik Wrzesień Miesięczna zmiana ceny
Północny 147,75 143,61 2,9
Centralny 144,91 142,63 1,6
Południowo-wschodni 149,25 147,68 1,1
Zachodni 144,44 142,69 1,2
Polska 146,97 143,80 2,2
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie Październik 2017
Październik 2016
 
Październik 2015 Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska 2016 2015
146,97 121,95 116,01 20,5 26,7
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2017.11.19
2017.11.12
Masło Ekstra w blokach 2 183,16 2 258,10 -3,3
Masło Ekstra konfekcjonowane 2 357,99 2 352,82 0,2
Mleko odtłuszczone w proszku 664,66 664,38 0,0
Mleko pełne w proszku 1 305,00 1 303,33 0,1
Ser Edamski 1 445,21 1 445,22 0,0
Ser Gouda 1 406,45 1 437,90 -2,2
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
kategoria bydła w.ż.* [zł/kg] zm. ceny [%]
2017-11-19 2017-11-12
Bydło ogółem
6,71
6,65
0,9
bydło 8-12 m-cy (Z)
7,09
6,92
2,4
byki 12-24 m-ce (A)
7,67
7,64
0,4
byki > 24 m-cy (B)
7,50
7,50
0,0
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
krowy (D)
5,39
5,37
0,5
Bydło ogółem
6,81
6,65
0,9
 
kategoria bydła mpc* [zł/kg] zm. ceny [%]
2017-11-19 2017-11-12
Bydło ogółem
13 237
13 114
0,9
bydło 8-12 m-cy (Z)
13 146
12 832
2,4
byki 12-24 m-ce (A)
14 239
14 176
0,4
byki > 24 m-cy (B)
14 023
14 021
0,0
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
krowy (D)
11 597
11 540
0,5
Bydło ogółem
13 189
13 114
0,9
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)
kategoria tydzień zm. tyg.(%)
2017-11-19 2017-11-12
cielęta 60-100 kg 13,00 12,78 1,7
młode bydło opasowe 6,87 7,74 -11,2
krowy wybrakowane 4,95 4,90 1,0
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat