Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 3 tygodniu 2018 r.

2018-02-02

Rynek mleka i wołowiny w 3 tygodniu 2018 r.
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion Listopad Październik Miesięczna zmiana ceny
Północny 153,67 147,75 4,0
Centralny 147,40 144,91 1,7
Południowo-wschodni 152,95 149,25 2,5
Zachodni 146,10 144,44 1,1
Polska 151,40 146,97 3,0
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie Listopad 2017
Listopad 2016
 
Listopad 2015 Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska 2016 2015
151,40 130,00 116,49 16,5 30,0
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.01.21
2018.01.14
Masło Ekstra w blokach 1 684,50 1 742,90 -3,4
Masło Ekstra konfekcjonowane 1 915,00 1 880,56 1,8
Mleko odtłuszczone w proszku 597,20 577,55 3,4
Mleko pełne w proszku 1 102,60 1 085,48 1,6
Ser Edamski 1 186,00 1 265,69 -6,3
Ser Gouda 1 232,90 1 276,92 -3,4
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
kategoria bydła w.ż.* [zł/kg] zm. ceny [%]
2018-01-21 2018-01-14
Bydło ogółem 6,69 6,67 0,3
bydło 8-12 m-cy (Z) 7,20 6,88 4,6
byki 12-24 m-ce (A) 7,54 7,55 -0,1
byki > 24 m-cy (B) 7,41 7,42 -0,1
wolce > 12 m-cy (C) -- -- --
krowy (D) 5,34 5,34 0,1
Bydło ogółem 6,84 6,79 0,8
 
kategoria bydła mpc* [zł/kg] zm. ceny [%]
2018-01-21 2018-01-14
Bydło ogółem 13 189 13 153 0,3
bydło 8-12 m-cy (Z) 13 356 12 773 4,6
byki 12-24 m-ce (A) 13 997 14 016 -0,1
byki > 24 m-cy (B) 13 855 13 874 -0,1
wolce > 12 m-cy (C) -- -- --
krowy (D) 11 492 11 484 0,1
Bydło ogółem 13 250 13 150 0,8
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)
kategoria tydzień zm. tyg.(%)
2018-01-21 2018-01-14
cielęta 60-100 kg 13,33 13,00 2,5
młode bydło opasowe 6,97 6,97 0,0
krowy wybrakowane 4,63 4,67 -0,9
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat