Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 5 tygodniu 2018 r.

2018-02-09

Rynek mleka i wołowiny w 5 tygodniu 2018 r.
. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion Grudzień Listopad Miesięczna zmiana ceny
Północny 154,76 153,67
 
Centralny 154,76 147,40
 
Południowo-wschodni 151,02 152,95
 
Zachodni 149,08 146,10
 
Polska 151,58 151,40
 
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie Grudzień 2017
Grudzień 2016
 
Grudzień 2015 Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska 2016 2015
151,58 136,07 117,52 11,4 29,0
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.02.04
2018.01.28
Masło Ekstra w blokach 1 651,27 1 622,59 1,8
Masło Ekstra konfekcjonowane 1 796,15 1 846,77 -2,7
Mleko odtłuszczone w proszku 579,52 585,70 -1,1
Mleko pełne w proszku 1 065,19 1 044,41 2,0
Ser Edamski 1 192,54 1 187,65 0,4
Ser Gouda 1 209,87 1 219,11 -0,8
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
kategoria bydła w.ż.* [zł/kg] zm. ceny [%]
2018-02-04 2018-01-28
Bydło ogółem 6,87 6,92 -0,7
bydło 8-12 m-cy (Z) 7,36 7,16 2,8
byki 12-24 m-ce (A) 7,61 7,67 -0,7
byki > 24 m-cy (B) 7,49 7,47 0,3
wolce > 12 m-cy (C) -- -- --
krowy (D) 5,37 5,39 -0,2
Bydło ogółem 6,78 6,86 -1,2
 
kategoria bydła mpc* [zł/kg] zm. ceny [%]
2018-02-04 2018-01-28
Bydło ogółem 13 262 13 353 -0,7
bydło 8-12 m-cy (Z) 13 648 13 280 2,8
byki 12-24 m-ce (A) 14 128 14 226 -0,7
byki > 24 m-cy (B) 13 996 13 960 0,3
wolce > 12 m-cy (C) -- -- --
krowy (D) 11 556 11 581 -0,2
Bydło ogółem 13 133 13 291 -1,2
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)
kategoria tydzień zm. tyg.(%)
2018-02-04 2018-01-28
cielęta 60-100 kg 13,14 12,17 8,0
młode bydło opasowe 6,98 6,80 2,6
krowy wybrakowane 4,65 3,80 22,4
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat