Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 10 tygodniu 2018 r.

2018-03-23

Rynek mleka i wołowiny w 10 tygodniu 2018 r.

1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.

Makroregion
Styczeń
Grudzień
Miesięczna zmiana ceny
Północny
146,23
154,76
-5,5
Centralny
132,65
144,93
-8,5
Południowo-wschodni
141,04
151,02
-6,6
Zachodni
137,29
149,08
-7,9
Polska
141,67
151,58
-6,5

 

2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.

Wyszczególnienie
Styczeń 2018
Styczeń 2017

 

Styczeń 2018
Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska
2017
2016
141,67
132,02
114,76
7,3
23,4

 

3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich

Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.03.11
2018.03.04
Masło Ekstra w blokach
1 771,64
1 795,84
-1,3
Masło Ekstra konfekcjonowane
2 038,22
1 970,43
3,4
Mleko odtłuszczone w proszku
560,11
561,72
-0,3
Mleko pełne w proszku
1 038,18
1 038,48
0,0
Ser Edamski
1 247,09
1 217,66
2,4
Ser Gouda
1 218,58
1 188,17
2,6

 

4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce

Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/kg]
zm. ceny [%]
2018-03-11
2018-03-04
2018-03-11
2018-03-04
Bydło ogółem
6,87
6,82
13 270
13 166
0,8
bydło 8-12 m-cy (Z)
7,10
7,23
13 174
13 410
-1,8
byki 12-24 m-ce (A)
7,53
7,50
13 974
13 906
0,5
byki > 24 m-cy (B)
7,43
7,35
13 890
13 730
1,2
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
5,44
5,40
11 697
11 613
0,7
Bydło ogółem
6,84
6,80
13 264
13 180
0,6

*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone

**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);

byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);

krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),

mpc - masa poubojowa ciepła

5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)

kategoria
tydzień
zm. tyg.(%)
2018-03-11
2018-03-04
cielęta 60-100 kg
13,08
12,00
9,0
młode bydło opasowe
7,03
7,03
0,0
krowy wybrakowane
4,75
4,78
-0,6

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

6. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy

Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2018.03.11
2018.03.04
2017.03.12
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
625,40
678,10
611,22
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
771,70
932,40
738,12
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
10,30
*
10,43

 

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat