Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Zabraknie nam wody

2018-03-27

Zabraknie nam wody
Szacuje się, że w ciągu 30 lat na świecie przybędzie ponad 3 mld ludzi. Czy europejskie rolnictwo jest przygotowane na tak gwałtowny wzrost liczby mieszkańców globu?

Próbą odpowiedzi na tak postawione pytanie są najnowsze badania opinii #BarometrBayer: świat kręci się wokół żywności, przeprowadzonego na zlecenie firmy Bayer przez Kantar Millward Brown w styczniu br. Badanie obrazuje postawy Polaków wobec dostępu do żywności i wody, a także ochrony zasobów i zrównoważonego rolnictwa. Wyniki badania zaprezentowano 1 marca w warszawskiej siedzibie firmy Bayer. Podczas spotkania z dziennikarzami podkreślano, że demografia jest nieubłagana, a dane mówiące o 3 mld ludzi (to tak, jakby na mapie pojawiły się nowe Chiny i Indie) wcale nie są przesadzone.

Stop marnotrawieniu

Z najnowszego #BarometrBayer wynika, że receptę na ograniczenie głodu na świecie Polacy widzą w rozwiązaniach systemowych, przede wszystkim mających na celu zapewnienie dostępu do wody (87 proc.) i ograniczenie marnotrawienia żywności (83 proc.). Rozwój nauki na rzecz wydajniejszej produkcji rolnej (81 proc.) i upowszechnienie nowej wiedzy na temat uprawy roli (79 proc.) wskazujemy jako kolejne czynniki, które pomogą wyżywić rosnącą populację.

Temat wody ma kluczowe znaczenie, ponieważ zasoby wodne Polski – w porównaniu z krajami europejskimi – są małe, a nasz kraj jest zagrożony deficytem wody. Obecnie w Polsce na jednego mieszkańca przypada ok. 1600 m³ wody rocznie, a w okresach suszy poniżej 1000 m³, podczas gdy na mieszkańca Europy średnio ok. 4500 m³ w ciągu roku.

Z badania wynika, że aż 59 proc. z nas obawia się deficytu wody. Strach ten jest szczególnie duży na wsi (64 proc.). Jedynie 26 proc. respondentów zdaje sobie sprawę z faktu, że zasoby wodne Polski są niższe od średniej europejskiej (przy czym świadomość rośnie z wiekiem). 95 proc. Polaków (przynajmniej umiarkowanie często) podejmuje działania związane z oszczędzaniem wody. Również ta skłonność rośnie wraz z wiekiem. Zarazem dostrzegamy fakt, że w Polsce poprawiła się jakość wody pitnej (64 proc.).

Rolnictwo przyszłości

Okazuje się, że zaledwie 12 proc. Polaków interesowało się zagadnieniem zrównoważonego rolnictwa. Osoby, które znają to pojęcie, bardzo wysoko oceniają wagę tego zjawiska. Ich zdaniem, zrównoważone rolnictwo korzystnie wpływa na ochronę środowiska naturalnego, zdrowie ludzi i jakość produktów.

Chcemy wiedzieć z jakiego rodzaju upraw pochodzą produkty, które trafiają na nasz stół – szczególnie często sprawdzają to osoby zainteresowane zrównoważonym rolnictwem. Jedynie 13 proc. respondentów nie zwraca na to uwagi. Z drugiej strony, 23 proc deklaruje, że zawsze sprawdza pochodzenie żywności. Jednocześnie ponad 67 proc. respondentów twierdzi, że odżywia się zdrowiej niż wcześniej.

Oceniamy, że rolnictwo zrównoważone rozwija się w Polsce stosunkowo wolno. Zarazem doceniamy generalny postęp, jaki dokonał się w rolnictwie w ostatnich 20 latach. Ponad 3/4 respondentów zgadza się z tym, że rolnictwo to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki. Rozwój rolnictwa jest konieczny, by komfort życia ludzi mógł się poprawiać – twierdzi 85 proc. Polaków.

– Wobec wyzwań globalnych, takich jak wzrost zapotrzebowania na żywność rosnącej populacji przy jednoczesnym kurczeniu się zasobów naturalnych i zmianach klimatu, rolnictwo powinno stawać się bardziej zrównoważone. Dlatego Bayer propaguje to pojęcie: zarówno wśród rolników, jak i wobec ogółu społeczeństwa – podkreślił Markus Baltzer, prezes Bayer w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wzrasta świadomość

Ekonomista, prof. Witold Orłowski zwracał z kolei uwagę, że wprawdzie większość Polaków deklaruje przychylne nastawienie dla zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, jednak rzeczywista wiedza na ten temat nie jest w społeczeństwie wystarczająco duża.

Stosunkowo niewielkie zainteresowanie wzbudza problem zmian klimatycznych i zużycia ograniczonych zasobów naturalnych. Konsumenci w swoich decyzjach zakupowych żywności kierują się głównie ceną, a nie rodzajem upraw lub wpływem produkcji na środowisko i bardzo często odrzucają propozycję płacenia nieco drożej, ale za produkty wytwarzane w bardziej przyjazny sposób – powiedział.

Zauważył też, że sytuacja w zakresie oszczędności energii, recyklingu odpadów czy ograniczenia marnotrawstwa wody stopniowo poprawia się, jednak głównie na skutek wprowadzania finansowych zachęt lub administracyjnego przymusu.

To nie jest droga prowadząca do trwałej i radykalnej poprawy. W tym celu potrzebny jest przede wszystkim rozwój edukacji i świadomości ekologicznej, kształtujących odpowiednie proekologiczne postawy. Energię czy wodę powinno się oszczędzać nie tylko dlatego, żeby mniej za nią płacić. Żywności nie wolno marnować nie tylko dlatego, by zaoszczędzić pieniądze. Należy to robić głównie po to, byśmy mogli lepiej gospodarować ograniczonymi zasobami które posiadamy, by skuteczniej walczyć z głodem oraz ubóstwem i by zostawić lepszy świat pokoleniom naszych dzieci i wnuków – zaznaczył.

Marek Borowski, prezes zarządu Federacji Polskich Banków Żywności zwrócił uwagę, że zapewnienie żywności potrzebującym, przeciwdziałanie jej marnowaniu, a przede wszystkim – właściwa edukacja w zakresie odpowiedzialnych praktyk, to najważniejsze wyzwania. – Zrównoważony rozwój to kluczowe pojęcie naszych czasów, bowiem właściwy styl życia, racjonalne odżywianie oraz przeciwdziałanie głodowi przyczyniają się do społecznej aktywizacji i łączenia sił we wspólnej walce o godność człowieka – zauważył.

Krzysztof Zacharuk


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat