Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek zbóż w 12 tygodniu 2018 r.

2018-04-10

Rynek zbóż w 12 tygodniu 2018 r.

1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż

 

Towar

Rodzaj ziarna

2018-03-25
2018-03-18

Tyg. zm. cen. (%)

Pszenica
konsumpcyjne
679
676
0,4
paszowe
677
677
0,0
Żyto
konsumpcyjne
573
573
-0,1
paszowe
564
567
-0,6
Jęczmień
konsumpcyjne
676
648
4,3
paszowe
673
663
1,6
browarniane
742
742
0,0
Kukurydza
paszowe
647
642
0,7
Owies
konsumpcyjne
nld
539
--
paszowe
511
530
-3,5
Pszenżyto
paszowe
627
626
0,2

 

2. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 12-16.03.2018 r.

 

Towar
Parametry jakościowe
Giełda
Cena (zł/tona)
Ilość (tona)
Lokalizacja
Uwagi
Pszenica paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
650
200
loco świętokrzyskie
kraj
Pszenica paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
690
100
z dostawą
kraj
Pszenica konsumpcyjna
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
660
200
loco opolskie
kraj
Owies paszowy
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
555
25
z dostawą
kraj
Kukurydza paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
625
300
loco śląskie
kraj

 

źródło: http://www.rolpetrol.com.pl/notowania/zboza/

 

Objaśnienia:

lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.- rozpływalność, zan. og. - zanieczyszczenia ogólne, wyrów. – wyrównanie.

 

 

*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat